వ్యాసాలు

cellu chillu
సెల్లు చిల్లు(కవిత)
- శ్రీనివాస్ ఈడురి
telugodi ghosha
తెలుగోడి ఘోష (కవిత)
- మోపూరు పెంచల నరసింహం
naraaranyam lo mrugalu
నరారణ్యంలో మృగాలు(కవిత)
- పొత్తూరు రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ
telugu samskruthi
తెలుగు సంస్కృతి(కవిత)
- మోపూరు పెంచల నరసింహం
mini kavithalu
మినీ కవితలు
- చిన్నా గాడు
mee paluku
మీ పలుకు
- పాఠకులు
gold value by mohan rao
బంగారం విలువ
- మోహన్ రావు
go telugu song by gajal srinivas
'గో తెలుగు' పాట
- 'గజల్' శ్రీనివాస్
mistery
మిస్టరీ(కవిత)
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
baboi bassu
బాబోయ్... బస్సు(కవిత)
- డా. జడా సుబ్బారావు