కథలు

Prayogam
ప్రయోగం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Guruvugari sahanam
గురువు గారి సహనం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Jodedla bandi
జోడెడ్ల బండి
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Naa laaga endaro
నాలాగా ఎందరో ?
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Jgnana Pariksha
జ్ఞాన పరీక్ష
- - బోగా పురుషోత్తం
420
420
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Aakali
ఆకలి
- అరవ విస్సు
Kalisochchina adrushtam
కలిసొచ్చిన అదృష్టం
- శ్యామ్ కుమార్ చగల్
Moodu tarala katha
మూడు తరాల కథ
- బొబ్బు హేమావతి
Aatala poteelu
ఆటల పోటీలు
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Ardha raatri
అర్థరాత్రి
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Aasaraa
ఆసరా
- కొల్లా పుష్ప
Kalki
కల్కి
- బొబ్బు హేమావతి