కథలు

Adrusta chakram
అదృష్ట చక్రం
- కందర్ప మూర్తి
Sishya dakshina
శిష్య దక్షిణ
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Pelliki mundu
పెళ్ళికి ముందు .....
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Kodalu diddina kapuram
కోడలు దిద్దిన కాపురం
- - బోగా పురుషోత్తం.
Sarparaju
సర్పరాజు
- కందర్ప మూర్తి
Devaki Vasudevulu
భాగవత కథలు - 18 దేవకీ వసుదేవులు
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Ekaveera
ఏకవీర
- ఉషా కుమారి
Maanavatwam
మానవత్వం
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Migatadanta eeda baane vundi
మిగతాదంతా ఈడ బానే ఉంది
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Manasu malupula majilee
మనసు మలుపుల మజిలీ
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
Sadhu buddhi
సాధు బుద్ధి?
- - బోగా పురుషోత్తం.
Donga buddhi
దొంగ బుద్ధి
- జె.శ్యామల
నిముషం కథలు
నిముషం కథలు
- పున్నమరాజు ఉమామహేశ్వరరావు
Jeevana sandhyalo
జీవన సంధ్యలో...
- కందర్ప మూర్తి
Nimisham kathalu
Chitti chilakamma Amma kottindaa
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.