కథలు

Maro konam
మరో కోణం
- గాయత్రి
Snanam
స్నానం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Swaadheenapatika
స్వాధీన పతిక
- వీరేశ్వర రావు మూల
Ekkadainaa baava
ఎక్కడైనా బావ..
- ఎం బిందు maadhavi
Kundalo Gurralu Tolaku
కుండలో గుర్రాలు తోలకు
- కాశీవిశ్వనాధం పట్రాయుడు
Soundarya Lahari
‘సౌందర్య లహరి’
- Doctor Bokka Srinivasa Rao
Prabhutwa sarayi dukanam
ప్రభుత్వ సారాయి దుకాణం
- బొమ్మిరెడ్డి పల్లి ప్రమీల రవి
Rayabari empika
రాయబారి ఎంపిక .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Bratuku teruvu
బ్రతుకు తెరువు
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.
Cricket pichhi
క్రికెట్ పిచ్చి
- తాత మోహనకృష్ణ
Podama vadda
పోదామా వద్దా
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Neti mahila
నేటి మహిళ
- షామీరు జానకీ దేవి