కథలు

Peddarikam munduku vaste
పెద్దరికం ముందుకువస్తే
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Sayodhya
సయోధ్య
- కందర్ప మూర్తి
Karona kaatu
కరోనా కాటు
- సోమవరపు రఘుబాబు
Chillara Sevalu
చిల్లర శవాలు
- అఖిలాశ
Tel malisha majaka
తేల్ మాలీషా ! మజాకా!?
- జి.యస్. కె. సాయిబాబా
Sivayya tarimina deyyam-Story picture
శివయ్య తరిమిన దెయ్యం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Atmaviswasam
ఆత్మవిశ్వాసం
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Gadida good
గాడిద
- కందర్ప మూర్తి
Debbaku debba
"దెబ్బకు దెబ్బ"
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Saradala sankranthi
సరదాల సంక్రాంతి
- కమల\'శ్రీ\'
Neeti viluva
నీటి విలువ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Naa sampadana naathone
నా సంపాదన నాతోనే..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Pempakamu
పెంపకము
- బొందల నాగేశ్వరరావు
Gardhabha avedana
గార్దభ ఆవేదన
- కందర్ప మూర్తి