కథలు

Doshi
దోషి!
- Boga Purushotham
Parishkaaram
పరిష్కారం
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Votami
ఓటమి...!!
- డాక్టర్ టి.జితేందర్ రావు
Bangaru mamidi
బంగారు మామిడి
- కె. ఉషా కుమారి
Batuku paatham
బతుకు పాఠం
- వినాయకం ప్రకాష్
Vasanta ganam
వసంత గానం..
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Prudhu chakravarthi
భాగవత కథలు - 8 పృథు చక్రవర్తి
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Dhruva charitra
భాగవత కథలు - 7 ధ్రువ చరిత్ర
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Moksham
మోక్షం
- వెంకటరమణ శర్మ పోడూరి
Ayyo atanaa
అయ్యో....అతనా ...!!
- శ్యామ్ కుమార్ చాగల్
Bahunathi
బహుమతి
- Shyamkumar chagal
Tondara
తొందర..!!
- డాక్టర్ కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
Mattiki maranam ledu
మట్టికి మరణం లేదు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Swechchaku chirunama
స్వేచ్ఛకు చిరునామా..!!
- డా.టి.జతేన్దర్ రావు
Veta
వేట....!!
- డాక్టర్ టి.జితేందర్ రావు