సరే సరే పిట్ట కథ - ఎ వి ఎమ్

sare sare pitta katha

"కూరలు తీసుకొస్తా మా...నసా! తలుపేసుకో" గావుకేక పెట్టాడు మహర్షి

మా..'నసా' అని పిలవొద్దన్నాన! ధడేలున తలుపు వేసుకుంది మానస

"నువ్వు టీ వీ చూస్తూ వుండు" అన్నాడు బెట్టుగా

"అది నువ్వు చెప్పాలా! సరే సరే"

"వస్తూ వస్తూ చిల్లర సరుకులు తెస్తా"

"ఊ .. సరే సరే"

"మన బుజ్జిగాడి స్కూలు ఫీజు కట్టోస్తా "

"సరే సరే"

"గ్యాసు, బ్యాంకు పని, అధార్ కార్డు గొడవ చూసొస్తా!"

"ఊ .. సరే సరే"

"అట్నించి అటే అమ్మా నాన్న వున్న ఆశ్రమానికి వెళ్ళి పలకరించి వస్తా!"

"వద్దు "

మరిన్ని వ్యాసాలు

Ankitam
అంకితం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Peru lone pennidhi
పేరులోనే పెన్నిధి
- తోట సాంబశివరావు
పండరి విఠలుడు.
పండరి విఠలుడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
ఇది నిజమా ???.
ఇది నిజమా ???.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మన రామాయణాలు .
మన రామాయణాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
జైనతత్వ శాస్త్ర ం
జైనతత్వ శాస్త్ర ం
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.