నా ప్రేయసిని పట్టిస్తే కోటి - సూర్య దేవర రాం మోహన్ రావు

naa preyasini pattiste koti

మరిన్ని నవలలు

పరిమళ
- సన్నిహిత్
రుద్రనేత్రం
- గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి
మిత్రలాభం
- గన్నవరపు నరసింహమూర్తి
నిండు జీవితం
- తిమ్మరాజు రామ మోహన్
నీ పేరు తలచినా చాలు
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
ప్రేమ ఎంత మధురం
- చిత్ర వెంకటేష్
కాత్యాయని
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
ప్రేమిస్తే ఏమవుతుంది?
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి