అతడు..ఆమె... ఒక రహస్యం - ఆకునూరి మురళీక్రిష్ణ

atadu..aame..oka rahasyam...!

మరిన్ని నవలలు

నిండు జీవితం
- తిమ్మరాజు రామ మోహన్
నీ పేరు తలచినా చాలు
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
ప్రేమ ఎంత మధురం
- చిత్ర వెంకటేష్
కాత్యాయని
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
ప్రేమిస్తే ఏమవుతుంది?
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి
నాదైన ప్రపంచం
- సూర్యదేవర రామ్ మోహన్ రావు
అతులిత బంధం
- నండూరీ సుందరి నాగమణి
నాగలోక యాగం
- సూర్యదేవర రాం మోహన్ రావు