కథలు

treatment
ట్రీట్ మెంట్
- కె.శ్రీలత
evaru goppa
ఎవరు గొప్ప?
- మౌద్గల్యస
rajee
రాజీ
- - పి బి రాజు
nanamma natina mamidichettu
నానమ్మ నాటిన మామిడి చెట్టు
- డా II అప్పారావు పంతంగి
paatikella premalekhalu
పాతికేళ్ళ ప్రేమలేఖలు
- డా. అప్పారావు పంతంగి
nenu saitam
నేను సైతం
- చెన్నూరి సుదర్శన్ ,
who?
ఎవరు?
- - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
madhura phalamu
మధుర ఫలము
- డా .నీరజ అమరవాది .
keslaa
కేస్లా
- సమ్మెట ఉమాదేవి
vivaha bhamdham
వివాహ బంధం
- కె. శ్రీలత
aa challani needalo
ఆ చల్లని నీడలో
- కన్నెగంటి అనసూయ
kanuvippu
కనువిప్పు
- పి బి రాజు
dharmapalana
ధర్మ పాలన
- చెన్నూరి సుదర్శన్
change
మార్పు
- హైమాశ్రీనివాస్
we are for you
మేమున్నాం
- పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి
good gift
మంచి బహుమతి
- కె. శ్రీలత