కథలు

Sukravaram
శుక్రవారం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Pelli choopulu
పెళ్ళిచూపులు
- తాత మోహన కృష్ణ
Simham koona muchata
సింహం కూన ముచ్చట
- సంగనభట్ల చిన్న రామకిష్టయ్య
Pedda chaduvulu
పెద్ద చదువులు
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.
Oudaaryam
ఔదార్యం
- డి.కె.చదువులబాబు
O chepa katha
ఓ చేప కథ
- తాత మోహన కృష్ణ (Tata Mohana Krishna)
Daiva leela
దైవ లీల
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Nandudi prasnalu
నందుడి ప్రశ్నలు
- డి.కె.చదువులబాబు
Matsyaavataaram
భాగవత కథలు – 32 మత్స్యావతారం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Chitrasandesam
చిత్ర సందేశం
- డి.కె.చదువులబాబు
Andhakasurudu
అంధకాసురుడు పురాణ గాథలు-6
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Aapadalo aadukunna vade raju
ఆపదలో ఆదుకున్నవాడే రాజు..
- - బోగా పురుషోత్తం.
Daivam Maanusha Rupena
దైవం మానుష రూపేణ
- Krishna Kumar Bommireddipalli
Vagardhaviva sampruktow
వాగర్ధావివ సంపృక్తౌ
- యఱ్ఱాప్రగడ శాయి ప్రభాకర్