కథలు

Golden Sister (Children's Story)
బంగారు చెల్లెలు (బాలల కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
whatsapp groups
వాట్సాపు గ్రూపులు
- చంద్ర శేఖర్ కోవూరు
srimati dairy
శ్రీమతి డైరీ
- పి.వి.వి.లక్ష్మీ కుమారి
Unexpected twist
ఊహించని ట్విస్ట్
- రాము కోలా.దెందుకూరు
andamaina talli
అందమైన తల్లి
- బి.రాజ్యలక్ష్మి
daivam maanusha roopena
దైవం మానుష రూపేణా!
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
queen hymavathi
రాణి హైమవతి
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Sadly the balaraju
పాపం బాలరాజు!
- పద్మావతి దివాకర్ల
The toy is flipped
బొమ్మ తిరగబడింది
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
tusharika comedy story
తుషారిక (హాస్య కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Another Diwali
మరో దీపావళి
- Otra Prakash Rao
The wheel of thorns
ముళ్ల చక్రం
- రామకృష్ణ డి
Bet
పందెం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
అనుగ్రహం
- ఎం బిందుమాధవి
mental lovers
తింగరి ప్రేమికులు
- పద్మావతి దివాకర్ల