కథలు

Eligibility for King (Children's Story)
రాజుకు అర్హత (బాలల కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Scum
ప్రమాణం
- చెన్నూరి సుదర్షన్
Meaning
అంతరార్థం
- పద్మావతి దివాకర్ల
bharathi
భారతి
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Aunt
మేనత్త.
- నాగమణి తాళ్ళూరి
Excursion (Crime Story)
విహారయాత్ర(క్రైమ్ స్టోరీ)
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Generous mind (children's story)
ఉదార బుద్ధి (బాలల కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Plants in the shade ..
నీడలోని మొక్కలు..
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
Enlightenment
ఙానోదయం
- పద్మావతి దివాకర్ల
Artists
కళాకారులు
- సుస్మితా రమణమూర్తి
daivam maanasa rupaye
దైవం మానస రుపెయే....
- ఎ. అశోక్ కుమార్
Marriage is a tangle
పెళ్లి ఒక చిక్కుముడి
- భాస్కట్ కాంటేకార్
Believe
నమ్మకం
- పద్మావతి దివాకర్ల
The sweetness of life
జీవన మాధుర్యం
- ఎన్.వి. రామశేషు
o gopala krishna
ఓ...గోపాలకృష్ణ (పిల్లల కథ)
- అన్నపూర్ణ . జొన్నలగడ్డ
Independence Day
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం
- ఎం బిందుమాధవి