కథలు

Vibheeshana Sharanu
విభిషణుని శరణు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Srivariki prema lekha
శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ
- తాత మోహనకృష్ణ
Ramdaas formula
రాందాస్ ఫార్ములా
- వీరేశ్వర రావు మూల
Attagari samrajyam
అత్తగారి సామ్రాజ్యం
- బొబ్బు హేమావతి
Pramod Pesarattu
ప్రమోద్-పెసరట్టు
- వీరేశ్వర రావు మూల
Atanu aame madilo
అతను ఆమె మదిలో
- బొబ్బు హేమావతి
Atani kannu aame meeda padindi
అతని కన్ను ఆమె మీద పడింది
- బొబ్బు హేమావతి
Kottha ugadhi
కొత్త ఉగాది
- తాత మోహనకృష్ణ
Pallavi
పల్లవి
- తటవర్తి భద్రిరాజు
Suhasini
సుహాసిని
- బొబ్బు హేమావతి
Pelli
పెళ్లి
- Madhunapantula chitti venkata subba Rao
Kotta janta
కొత్త జంట
- తాత మోహనకృష్ణ
Kurukshetra sangramam.18
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. 18
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Kurukshetra sangramam.17
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.17
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Kurukshetra sangramam.16
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం. 16
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు