కథలు

Manchi Vadu
మంచివాడు
- బళ్ల రవీంద్ర ప్రసాద్
Success
సక్సెస్
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
postpone
వాయిదా
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
If Husband Goes Home....
మొగుడు ఊరెళితే...?
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
village thoughts
ఊరే వాళ్లకి ఊపిరి..!
- లక్ష్మి కుమార్
Chandanam
చందనం
- డి. కె. చదువుల బాబు
Helping Hands
ఆపన్నహస్తాలు
- దినవహి సత్యవతి
Amma Kadupu Challagaa
అమ్మ కడుపు చల్లగా...
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
festival moods
పండగ పెంచిన అనుబంధాలు
- మీగడ వీరభద్రస్వామి
Friendship with Fox
నక్క స్నేహం
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Vachinde Pellam
వచ్చిందే పెళ్ళాం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Hidden Seeds
దాచిన విత్తనాలు
- డి. కె. చదువుల బాబు
chiguru todigina vasantham
చిగురు తొడిగిన వసంతం
- బి. రాజ్యలక్ష్మి
Saagara Madhanam
సాగర మథనం
- ఎన్. ఏ. నాయుడు