కథలు

Pradhana archakulu
ప్రధాన అర్చకులు
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Kotta Jee(vi)tam
కొత్త 'జీ(వి)తం'
- బట్టేపాటి జైదాస్
Kaakulu
కాకులు
- Akepati Krishnamohan
Manga kaadu manikyam
మంగ కాదు మాణిక్యం
- కందర్ప మూర్తి
Praadhaanyata
ప్రాధాన్యత
- Kodavanti Usha Kumari
Gnanada
జ్ఞానద
- దినవహి సత్యవతి
Enthabaagunnu
ఎంత బాగుణ్ణు
- పి. వి. రామ శర్మ
Maarchukunnadu
మార్చుకున్నాడు..!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Goodu chedirina batukulu
గూడు చెదిరిన బతుకులు
- కందర్ప మూర్తి
Guru dakshina
గురుదక్షిణ
- మీగడ వీరభద్రస్వామి
Nippulu posukundi
నిప్పులు పోసుకుంది!
- రాముకోలా.దెందుకూరు
Padupu
పడుపు
- అఖిలాశ
Never end friendship
నెవ్వర్ ఎండ్ ప్రేండ్ షిప్!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
TV Serial tho tantaa
టీ.వీ. సీరియల్ తో తంటా
- కందర్ప మూర్తి