కథలు

Samskaaram
సంస్కారం
- B Vidyullata
Amaryada Ramanna
అమర్యాద రామన్న
- పద్మావతి దివాకర్ల
Abhimani
అభిమాని
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Vupayam tho tappina apaayam
ఉపాయంతో తప్పిన అపాయం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Maa aayanaku kadupochchindi
మా ఆయనకు కడుపొచ్చింది
- కందర్ప మూర్తి
Narikestadu
నరికేస్తడు!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Collection King
కలెక్షన్ కింగ్
- సుస్మితా రమణమూర్తి
Markatapuram-Story picture
మర్కటపురం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Daridrudu
దరిద్రుడు
- mahesh amaraneni
Giligadi vachche puligadu chachche
గిలిగాడు వచ్చె-పులిగాడు చచ్చె.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Kotta jeevitam
కొత్త జీవితం
- చచెన్నూరి సుదర్శన్
Yachakulu kaanidi evaru
యాచకులు కానిది ఎవరు?
- యాచకులు కానిది ఎవరు?.
Vimukti eppudo
విముక్తి ఎప్పుడో!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Manninchumaa
మన్నించుమా!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.