బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే - SATYA PRASAD MADANAMBEDU

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే , బాధలను నువ్వు మోసావే

జీవితాన్నీ చదివావు బాధ్యతలను మోసావు

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే .........

 

దీపంలాంటి నీ జీవితమూ ఇస్తుంది కాంతిని ఇతరులకు

గడచిన కాలం గతమయింది ఈరోజే నీకు మిగిలింది

నీ ఒంటరి జీవిత పోరాటం

చూడాలి గెలుపునూ దేర్యంతో దేర్యంతో దేర్యంతో

 

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే , బాధలను నువ్వు మోసావే

జీవితాన్నీ చదివావు బాధ్యతలను మోసావు

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే .........

 

ప్రతిరోజు ఏదో అనుభవమే , ప్రతిరోజు ఏదో అనుభవమే

చేదు నిజాలే పాఠాలు ,

బంధాలు అనుబంధాలు కలవరమే

నువ్వేమిటో నువ్వు తెలుసికో

కాలానికి తగిన జీవితం

నీదారిని నువ్వే మలుచుకో మలుచుకో మలుచుకో

 

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే , బాధలను నువ్వు మోసావే

జీవితాన్నీ చదివావు బాధ్యతలను మోసావు

బాటసారి నువ్వు ఒంటరివే .........

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళల ఆవిర్భావం .
కళల ఆవిర్భావం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
లంబాడి సంస్కృతి .
లంబాడి సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గిరిజన నృత్యాలు .
గిరిజన నృత్యాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యోగాలు .
యోగాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.