కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

భలే మిత్రులు

అందరూ అధికారం అడిగేవారే ...
బాధ్యతగా నిలబడేవారు లేనేలేరే!

పాలకవర్గమూ ప్రతిపక్షమూ ఒకటే దారి...
పరదాలు తీసేస్తే అసలు రంగు వేరే!!


అన్ - రియాలిటీ షో

సహజత్వానికి దూరంగా రియాలిటీ షోలు...
ఛానెళ్లకు నిజంగా ఇవి రాబడి మార్గాలు!

సహనాన్ని పరీక్షించే ఓవర్ రియాక్షన్లు...
చిరాకును కలిగించే డబ్బింగ్ ఎక్స్ ప్రెషన్లు!!


ప్రజాస్వామియం

ప్రజలమధ్య ద్వేషాలను రగిలించడం...
సామరస్య పునాదులను పెకిలించడం...

సహజీవన సౌందర్యానికి మసి పూయడమ్...   
పబ్బం గడవాలంటే తప్పదు మరి జగడం!!  

మరిన్ని వ్యాసాలు

రామసక్కని బాలల కథలు
రామసక్కని బాలల కథలు
- దుర్గమ్ భైతి
రాష్ట్ర కూటులు .
రాష్ట్ర కూటులు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
విష్ణుకుండీనులు శాసనాలు.
విష్ణుకుండీనులు శాసనాలు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పింగళి వెంకయ్య.
పింగళి వెంకయ్య.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Second World War - 7
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం -7
- శ్యామకుమార్ చాగల్