కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

అవినీతి చెదలు

అవినీతి రోగం బారిన భారతావని...
అదుపుచేసే సంకల్పమే లేదేమని?

అక్రమార్కుల భరతం పట్టే పని...
అమలుపరిచే అధినాయకుడెవ్వడని?


పువ్వులూ - కట్టెలూ

ఆర్థికమాంద్యంతో కుదేలు...
ఊడే ఉద్యోగాలతో దిగాలు!

విచ్చలవిడి ఖర్చులతో వెతలు...
ముందుచూపు లేనివారి వ్యధలు!!


శక్తి(ఉ)మేన్

ఆడవారు అబలలు కారు...
పనిమనుషులు అసలే కారు!

అవకాశమిస్తే గెలుస్తారు...
ఆకాశాన్నే జయిస్తారు!!