నానీలు - కొత్తపల్లి ఉదయబాబు

 రాత్రి అయ్యింది 
చీకటికీ భయమే
వాళ్ల గుప్పెట్లో...

***    ***   ***

నీ ఆర్తనాదం
కీచక సకిలింప్లో
కలిసి పోయి....!

***   ***   ***

చట్టాల కళ్ళు
సాక్ష్యాల్ని వెదుకుతూ
గుడ్డి వౌతాయా!!! 


మీగడ. వీరభద్రస్వామి​ 


 

రాజకీయ మాసానికీ
రెండు పక్షాలే...
అధికార పక్షం
ప్రతిపక్షం.!!!

-కొత్తపల్లి ఉదయబాబు  

మరిన్ని వ్యాసాలు

prayer(children story)
మొక్కు (చిన్నపిల్లల కథ)
- డి వి డి ప్రసాద్
forbes indians list 2019
2019 సంపన్నులు
- గోతెలుగు ఫీచర్స్ డెస్క్
wide meditation center shantivanam
సువిశాల ధ్యాన కేంద్రం శాంతివనం
- గోతెలుగు ఫీచర్స్ డెస్క్
Dangerous Tic-Tac Challenge
ప్రమాదకర ఛాలెంజ్
- లాస్య రామకృష్ణ
suitable bride children story
తగిన వరుడు (చిన్నపిల్లల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల