నానీలు - కొత్తపల్లి ఉదయబాబు

 
 
అక్షరాలను
తొడుక్కున్నాను
బ్రతుకుతెరువు
తెలిసింది...!!!
 
 
 
 
 
చేప కధ 
చెప్పబోయాను...
వాడు బంగారు పుట్టలో
వేలుపెట్టేశాడు...!!!
 
 
 
మూడు రెక్కల ఫాను
గాలి మూడువైపులకే...
ఎనిమిది
దిక్కులకు ఏది దిక్కు?
 
 

మరిన్ని వ్యాసాలు

నాన్న కి ప్రేమతో...
నాన్న కి ప్రేమతో...
- ఉషాభగావతి పేరి
కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి.
కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్.
పద్మశ్రీ నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పాలగుమ్మి పద్మరాజు.
పాలగుమ్మి పద్మరాజు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
హరికథా చక్రవర్తి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు.
హరికథా చక్రవర్తి ఆదిభట్ల నారాయణదాసు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.