కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

గోల్డ్ కోటింగ్
బంగారానికి జైకొట్టు
అవసరానికది తాకట్టు!

సింగారాలతో లోగుట్టు...
పైపై మెరుగుల కనికట్టు!!


కల్తీయుగం
కాదేదీ కల్తీకి అనర్హం...
పప్పైనా ఉప్పైనా సమస్తం!

నాణ్యతకై పోరాటం అవశ్యం...
ఆరైనా నూరైనా నిరంతరం!!

జనబలం
జనహితం కోరే వారికి...
అప్పగిద్దాం అధికారపీఠం!

వైషమ్యాలు పెంచే వారిని...
తరిమేద్దాం ఆమడదూరం!!

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళల ఆవిర్భావం .
కళల ఆవిర్భావం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
లంబాడి సంస్కృతి .
లంబాడి సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గిరిజన నృత్యాలు .
గిరిజన నృత్యాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యోగాలు .
యోగాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.