పుస్తక సమీక్ష - సిరాశ్రీ

book review
ఈ వారం నేను పుస్తక సమీక్ష చెయ్యలేకపోతున్నాను. అందుకు కారణం, గత వారం నుంచి ఒక గొప్ప పుస్తకం చదువుతున్నాను. పూర్తవడానికి మరో నాలుగు రోజులు పట్టేట్టు ఉంది. కనుక వచ్చే వారం ఆ పుస్తక సమీక్ష మీ ముందుకొస్తుందని పుస్తక ప్రియులకు తెలియజేసుకుంటున్నాను.

-సిరాశ్రీ

సిరాశ్రీ గారు చదువుతున్న గ్రంథమేమిటో, దాని వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే వచ్చే వారం దాకా వేచి చూడాల్సిందే..!! 

మరిన్ని సమీక్షలు

సున్నితం చంద్రికలు
సున్నితం చంద్రికలు
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
మహాభావాలు కవితా సంకలనం
మహాభావాలు కవితా సంకలనం
- రాము కోలా.దెందుకూరు
పరిగె నుండి తమి  వరకు
పరిగె నుండి తమి వరకు
- బి.కృష్ణారెడ్డి
ఆలోచింపజేసేకథలు
ఆలోచింపజేసేకథలు
- అనీల్ ప్రసాద్, ఆకాశవాణి, వరంగల్
కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
- శ్రీ అనీల్ ప్రసాద్ (ఆకాశవాణి, వరంగల్)