కథలు

matalato kapuram
మాటలతో కాపురం
- పి బి రాజు
sudeepudi ashayam
సుదీపుడి ఆశయం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
prema sandesham
ప్రేమసందేశం
- మౌద్గల్యస
nalupu-telupu
నలుపు - తెలుపు
- డా. అప్పారావు పంతంగి
peddala punyam
పెద్దల పుణ్యం !
- గంటి రమాదేవి
akali
ఆ....క...లి....!
- డా. జడా సుబ్బారావు
nakee batukoddu
నా కీ బతుకొద్దు !
- - పి.బి.రాజు
chivaraku cherani premalekha
చివరివరకు... చేరని లేఖ
- డా II అప్పారావు పంతంగి
indrajalam
ఇంద్రజాలం
- - చెన్నూరి సుదర్శన్.
treatment
ట్రీట్ మెంట్
- కె.శ్రీలత
evaru goppa
ఎవరు గొప్ప?
- మౌద్గల్యస
rajee
రాజీ
- - పి బి రాజు
nanamma natina mamidichettu
నానమ్మ నాటిన మామిడి చెట్టు
- డా II అప్పారావు పంతంగి
paatikella premalekhalu
పాతికేళ్ళ ప్రేమలేఖలు
- డా. అప్పారావు పంతంగి
nenu saitam
నేను సైతం
- చెన్నూరి సుదర్శన్ ,
who?
ఎవరు?
- - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు