కథలు

who?
ఎవరు?
- - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
madhura phalamu
మధుర ఫలము
- డా .నీరజ అమరవాది .
keslaa
కేస్లా
- సమ్మెట ఉమాదేవి
vivaha bhamdham
వివాహ బంధం
- కె. శ్రీలత
aa challani needalo
ఆ చల్లని నీడలో
- కన్నెగంటి అనసూయ
kanuvippu
కనువిప్పు
- పి బి రాజు
dharmapalana
ధర్మ పాలన
- చెన్నూరి సుదర్శన్
change
మార్పు
- హైమాశ్రీనివాస్
we are for you
మేమున్నాం
- పి.ఎస్.ఎం.లక్ష్మి
good gift
మంచి బహుమతి
- కె. శ్రీలత
samchalanam
సంచలనం
- - పి బి రాజు
jeevana satyam
జీవిత సత్యం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు,
pichukalu
పిచుకలు
- శాఖమూరి శ్రీనివాస్
atmasanti
ఆత్మశాంతి
- - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
marpu
మార్పు
- - పి బి రాజు