కథలు

munni
మున్నీ
- ఆదూరి హైమావతి
sahasam oopirai saagagaa
సాహసం ఊపిరై సాగగా ...
- వెంకట శివ కుమార్ కాకు
divyadipavali
దివ్య దీపావళి
- నండూరి సుందరీ నాగమణి
bharya punaragamanam
ఇదీ మన దీపావళి
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
dastoori tilakam
దస్తూరీ తిలకం
- ఆకెళ్ళ వెంకట సుబ్బలక్ష్మి
mid night race
మిడ్ నైట్ రేస్
- పి.వి.డిఎస్ ప్రకాష్
balyam bahu madhuram
బాల్యం బహు మధురం
- కైపు ఆదిశేషా రెడ్డి
nirlakshyam khareedu
నిర్లక్ష్యం ఖరీదు
- కైపు ఆదిశేషా రెడ్డి
kavisainyam
కవిసైన్యం
- - ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
cheemaaraavu premaprayanam
చీమారావు ప్రేమాయణం
- మీనాక్షి శ్రీనివాస్
moodochapati
మూడో చపాతీ
- నండూరి సుందరీ నాగమణి
peddammavari manchimata
పెద్దమ్మవారి మంచిమాట
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
mosapovadaniki karanam
మోసపోవడానికి కారణం
- దాసరి వెంకటరమణ
nijam cheptee manta - abaddham chepte tanta
నిజం చెప్తే మంట _ అబద్ధం చెప్తే తంటా
- - నేతి సూర్యనారాయణ శర్మ