కథలు

punya karyam
పుణ్యకార్యం
- ఎస్. జయదేవ్ బాబు
nagma sister
నగ్మా చెల్లెలు
- ఎన్. గోపీకృష్ణ
nijam?
నిజం?
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
dharmam
ధర్మం
- మాధుర్య
aakaasharaamanna
ఆకాశ రామన్న
- చెన్నూరి సుధర్శన్
punarutthaanam
పునరుత్థానం
- మౌద్గల్యస
manam
మనం
- ప్రభా గాయత్రి
teerani runam
తీరని ఋణం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
donga gari pelli
దొంగ గారి పెళ్ళి
- సి. చంద్రయ్య
nirnayam
నిర్ణయం
- సాయి సోమయాజులు
maro janma
మరో జన్మ
- నాగేంద్ర
manasu terachi choodu
మనసు తెరచి చూడు
- కె.కె. భాగ్యశ్రీ
planning
ప్లానింగ్
- కల్పన
subbaiah sunniundalu
సుబ్బయ్య సున్ని ఉండలు
- శాఖమూరి శ్రీనివాస్
jelocy
అసూయ
- పి.వి. సుబ్బారాయుడు
aasha mooredu-mosam baaredu
ఆశ మూరెడు-మోసం బారెడు
- చెన్నూరి సుదర్శన్