కథలు

marade..!
మరదే..!...
- ఓలేటి శ్రీనివాస భాను
sukham
సుఖం
- కె.వి.ఎస్. వర్మ
nadustunna charitra
నడుస్తున్న చరిత్ర
- ఆదెళ్ళ శివకుమార్
velugu needalu
వెలుగు-నీడలు
- ఇంద్రగంటి హనుమచ్చాస్త్రి
vidya viluva
విద్య విలువ
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
jeevana hela
జీవన హేల
- సమ్మెట ఉమాదేవి
the end
ది ఎండ్
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
nela rojulu
నెల రోజులు
- రాంశేషు
aavishkarana
ఆవిష్కరణ
- డా.పి.కె. జయలక్ష్మి
jagatpati-naturopati
జగత్పతి-నాచురోపతి
- ఆదూరి శ్రీనివాస్
garvabhangam
గర్వభంగం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వర రావు
puvvula donga
పువ్వుల దొంగ
- నాగేశ్వరరావు
shakthi
శక్తి
- నారాయణి
vaarasatvam
వారసత్వం
- చొప్పదండి సుధాకర్