కథలు

Naa Sukhame Ne Korukunna Telugu Story
నా సుఖమే నే కోరుకున్నా...
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Abhinandana Telugu Story by PK Jayalakshmi
అభినందన
- డా: పి.కె. జయలక్ష్మి
Choopu Telugu Story By Ramya
చూపు
- పి.ఎన్.ఎస్. రమ్య
Sanjeevani Phalam
సంజీవనీ ఫలం
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీ మాధవులు
Vinayakudi Bhooloka Yatra
వినాయకుడి భూలోక యాత్ర
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
A Page On A Actor's Diary
నటుడి డైరీలో ఓ పేజి
- గోవిందరాజుల నాగేశ్వరరావు
Dharani Telugu Story
ధరణి
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి
Nidhi Telugu Story
నిధి
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీ మాధవులు
teerina sandeham telugu story
తీరిన సందేహం
- జయదేవ్
mooda namakam telugu story
మూఢ నమ్మకం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
dayyam valachina raathri telugu story
దయ్యం వలచిన రాత్రి
- తిరుమలశ్రీ
vaividyam telugu story
వైవిధ్యం
- మౌద్గల్య
baaboi phone vachindi telugu story
బాబోయ్ ఫోనొచ్చింది
- తిరుమలశ్రీ
amma manasu telugu story
అమ్మ మనసు
- డా: పి. కె. జయలక్ష్మి
nijayithi telugu story
నిజాయితి
- సాయిరాం ఆకుండి
kotha jeevitha telugu story
కొత్త జీవితం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు