కథలు

jeevitha chakram Telugu Story
జీవిత చక్రం
- సి. ఉమాదేవి
taatayya wath telugu story
తాతయ్య వాచి
- బెజ్జారపు వినోద్ కుమార్
Tabelu Gelupu
తాబేలు గెలుపు
- ప్రతాప వెంకటసుబ్బారాయుడు
vishabeejam telugu story by moudgalyasa
విషబీజం
- మౌద్గల్యస
poornaiah pourohityam
పూర్ణయ్య పౌరోహిత్యం
- హైమా శ్రీనివాస్
choopu telugu story by harikishan
చూపు
- డా. ఎం. హరికిషన్
pratipaksham
ప్రతిపక్షం
- తిరుమలశ్రీ
jnanodayam
జ్ఞానోదయం
- p.k.jaya lakshmi
surprize gift
సర్ ప్రైజు గిప్టు
- కె. విజయప్రసాద్
nairaashyaanni paaradrolina deepaavali
నైరాశ్యాన్ని పారద్రోలిన దీపావళి
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
jeeva sandeepti
జీవ సందీప్తి
- కోసూరి ఉమాభారతి
hatosmi
హతోస్మి
- పి.వి.సాయి సోమయాజులు
amma kavali-p.k.jayalakshmi
అమ్మ కావాలి
- అమ్మ కావాలి - పి.కె. జయలక్ష్మి
Kashte Phali
కష్టే ఫలి
- రామ్ శేషు
garabam telugu story by vijaya prasad
గారాబం
- కె. విజయ ప్రసాద్