కథలు

sramaviluva
శ్రమవిలువ
- వై.శ్రీలత
kudiedamaite
కుడిఎడమైతే..
- డా.. పేరం ఇందిరాదేవి
egiripote
ఎగిరిపోతే...
- - మౌద్గల్యస
panito parishkaram
పనితో పరిష్కారం
- -గవ్వల నిర్మలాదేవి
naku batakalani vundi
నాకూ బతకాలని ఉంది …
- డా అప్పారావు.పంతంగి
taajeddakoti
తాజెడ్డ కోతి
- - మౌద్గల్యస
vyasana prabhavam
వ్యసన ప్రభావం
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
idee sambhavame
ఇదీ సంభవమే
- సుంకర వి హనుమంతరావు
kitikeelo cheyyi
కిటికీలో చెయ్యి
- సి.ఉమాదేవి
shhhh - gapchup
హుష్ !..... గప్ చుప్
- సాయి కృష్ణ
katha marindi
కథ మారింది
- - రాజేష్ యాళ్ళ
anchanaa
అంచనా
- హైమా శ్రీనివాస్
adarana
ఆదరణ
- పైడిమర్రి రామకృష్ణ
maalaavu yuddham
మాలావు యుద్ధం
- లక్ష్మీ సుజాత
award
అవార్డు
- కె. శ్రీలత
jeevana jyoti
జీవనజ్యోతి
- సుప్రీత