కథలు

anna danam
అన్నదానం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
The frog in the nut ...
నూతిలోని కప్పకి...!
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Over time
' కాలంతో బాటు '
- మీనాక్షి శ్రీనివాస్
memory
మెమొరి
- ఎనుగంటి వేణుగోపాల్
Punishment for pride
గర్వా నికి శిక్ష
- నంద త్రి నా ధ రావు
lazy somayya children story
సోమరి సోమయ్య (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
Varala laksmi
వరాల లక్ష్మి
- సత్య పెట్లూరి
Calm children story
ప్రశాంతత (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
Match
అగ్గిపుల్ల
- వి యస్ శాస్త్రి ఆకెళ్ళ
fly-gadfly
ఈగ-జోరీగ
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
the son of an aggressive aristocrat
దుడుకు గల నన్నే దొర కొడుకు బ్రోచురా
- శ్రీనివాస్ మంత్రిప్రగడ
Teaching (children's story)
బోధన (పిల్లల కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Needs big recognition
పెద్ద గుర్తింపు కావాలి
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Who is the killer
హంతకుడు ఎవరు?
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
gopala-govinda
గోపాల-గోవింద
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
mohaniki avatala
మోహానికి  అవతల
- బోడపాటి  రమేశ్