కథలు

happy days
హ్యాపీడేస్
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
first rail
మొదటి రైలు
- భాస్కర్ కాంటేకర్
all are good
అందరూ మంచివాళ్లే
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
gypsy
జిప్సి
- ​​​​​​​రాయపెద్ది వివేకానంద్
subbarao's horse
సుబ్రావ్ గుర్రం
- వారణాసి భానుమూర్తి రావు
idea
అవగాహన
- అఖిలాశ
lockdown 3.0
లాక్‌డౌన్ 3.0
- పద్మావతి దివాకర్ల
subbarao first night
సుబ్బారావు శోభనం
- శ్రీనివాస భారతి
result(mini navel)
ప్రాయశ్చిత్తం(చిన్న నవల)
- సూర్యదేవర వేణుగోపాల్
responsibility(corona story)
badhyata
- sannihith
gods
దేవుళ్ళు
- నన్ద త్రినాధరావు
ontari
ఒంటరి
- సన్నిహిత్‌
paddayya's towel
పద్దయ్య పట్టుపంచె
- నిర్మలాదేవి గవ్వల
news about alive
బ్రతుకు కబురు
- శానాపతి (ఏడిద) ప్రసన్నలక్ష్మి
cooking by mom
అమ్మ చేతి వంట
- డాక్టర్ చివుకుల పద్మజ