కథలు

Daari choopinchaadu
దారి చూపించాడు!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Vooriki dakshinana
ఊరికి దక్షిణాన!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Doorapu kondalu
దూరపుకొండలు
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Ati aalochanalu
అతి ఆలోచనలు
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Naivedyam
నైవేద్యం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Aadishakthi
"  ఆదిశక్తి "
- నల్లబాటి రాఘవేంద్రరావు
Samskaaram
సంస్కారం
- B Vidyullata
Amaryada Ramanna
అమర్యాద రామన్న
- పద్మావతి దివాకర్ల
Abhimani
అభిమాని
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Vupayam tho tappina apaayam
ఉపాయంతో తప్పిన అపాయం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Maa aayanaku kadupochchindi
మా ఆయనకు కడుపొచ్చింది
- కందర్ప మూర్తి
Narikestadu
నరికేస్తడు!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Collection King
కలెక్షన్ కింగ్
- సుస్మితా రమణమూర్తి
Markatapuram-Story picture
మర్కటపురం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి