కథలు

always with you
నాతిచరామి
- శ్రీమతి దినవహి సత్యవతి
thought of giving
దానసంకల్పం
- భాస్కర్ కాంటేకర్
marriage looks
పెళ్ళి చూపులు
- ఎం బిందుమాధవి
blessings from lord brahma
బ్రహ్మదేవుని వరం
- అయ్యగారిసీతారత్నం
subrahmanyam
సు(శు)భ్రమణ్యం
- పద్మావతి దివాకర్ల
luck
అదృష్టం
- పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ
happy days
హ్యాపీడేస్
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
first rail
మొదటి రైలు
- భాస్కర్ కాంటేకర్
all are good
అందరూ మంచివాళ్లే
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
gypsy
జిప్సి
- ​​​​​​​రాయపెద్ది వివేకానంద్
subbarao's horse
సుబ్రావ్ గుర్రం
- వారణాసి భానుమూర్తి రావు
idea
అవగాహన
- అఖిలాశ
lockdown 3.0
లాక్‌డౌన్ 3.0
- పద్మావతి దివాకర్ల
subbarao first night
సుబ్బారావు శోభనం
- శ్రీనివాస భారతి
result(mini navel)
ప్రాయశ్చిత్తం(చిన్న నవల)
- సూర్యదేవర వేణుగోపాల్