కథలు

Goppolla kathalu
గొప్పోళ్ళ కథలు
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Narada maharshi
భాగవతకథలు - 24 నారద మహర్షి
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Sundari subbarao
సుందరి సుబ్బారావు
- సుస్మితా రమణమూర్తి
Balaramuni parakramam
భాగవత కథలు -25 బలరాముని పరాక్రమం
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Ammamma intiki daari.4
అమ్మమ్మ ఇంటికి దారి. 4వ భాగం
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Ammamma intiki daari.3
అమ్మమ్మ ఇంటికి దారి.3
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Gundekaaya
గుండెకాయ
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Ammamma intiki daari.2
అమ్మమ్మ ఇంటికి దారి. 2వ భాగం.
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Ammamma intiki daari-1
అమ్మమ్మ ఇంటికి దారి. మొదటి భాగం.
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Kotta jeevitam
కొత్త జీవితం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Veerini emani pilavali
వీరిని ఏమని పిలవాలి!
- సిహెచ్.వి.యస్. యస్. పుల్లంరాజు
SankalpaSiddhi
సంకల్ప సిద్ధి
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Voohala pallakilo
ఊహల పల్లకిలో
- కందర్ప మూర్తి
Vishanaagulu
విషనాగులు
- కొల్లా పుష్ప
Manishi nallana manasu tellana
మనిషి నల్లన..మనసు తెల్లన..
- బోగా పురుషోత్తం