కథలు

Pandem kodi-Neeti baathu
పందెం కోడి నీటిబాతు
- కందర్ప మూర్తి
Parivarthana
పరివర్తన.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Puchchu vankayalu
పుచ్చువంకాయ (బాలల కధ)
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Amma manasu amrutham
అమ్మ మనసు అమృతం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Mrutyuvu tappindi
మృత్యువు తప్పింది
- కందర్ప మూర్తి
Chivari paatham
చివరి పాఠం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Jeevitam oka ganithasastram
జీవితం.. ఒక గణితశాస్త్రం !
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Nelasari
నెలసరి
- రాముకోలా దెందుకూరు
ఆత్మీయ బంధం
ఆత్మీయ బంధం
- కందర్ప మూర్తి
Side business
సైడ్ బిజినెస్
- జి.యస్. కె. సాయిబాబా
Meeru cheputara nanne cheppamantara
మీరు చెపుతారా? నన్నే చెప్పమంటారా!
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Annaku gunapatam cheppina chellelu
అన్నకు గుణపాఠం చెప్పిన చెల్లెలు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Baamma bangaram
బామ్మ బంగారం (కామెడీ కథ)
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు‌
Pillala boomma
పిల్లల బూమ్మ
- అఖిలాశ
Padamati sandhyaragam
పడమటి సంధ్యా రాగం
- : సి హెచ్. వి యస్. యస్. పుల్లంరాజు