కథలు

Vungaam mahima
ఉంగరం మహిమ
- తాత మోహన కృష్ణ
Suguna
సుగుణ
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Chiru Tonda Nambi
చిరు తొండ నంబి (హరవిలాసం)
- కందుల నాగేశ్వరరావు
Krishnaveni
కృష్ణవేణి
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
swagatham
స్వగతం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Ammaa dayyamaa
అమ్మా...? దెయ్యమా....?
- పి. లక్ష్మీ ప్రసన్న
Prayanam
ప్రయాణం
- వెంపరాల దుర్గ ప్రసాద్
Premanandam
ప్రేమానందం
- తాత మోహన కృష్ణ
MIssing
మిస్సింగ్
- విద్యాధర్ మునిపల్లె
Nijayitee
నిజాయితీ
- పద్మావతి దివాకర్ల
Nitya sangramam
నిత్య సంగ్రామం
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.
Moodu kaalaala muchata
మూడు కాలాల ముచ్చట
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు
Kothi bava kichakichalu
కోతిబావ కిచకిచలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Atidhi devo bhava
అతిధి దేవోభవ
- సి.హెచ్.ప్రతాప్
Fridge lo mondem
ఫ్రిజ్ లో మొండెం
- తాత మోహన కృష్ణ