కథలు

Thin greenery
పలుచనైన పచ్చదనం
- పి.వి. ప్రభాకర మూర్తి
When the monkey is crushed
కోతికి తిక్క కుదిరిన వేళ
- మీగడ.వీరభద్రస్వామి
Parrot anger
చిలుక కినుక
- చెన్నూరి సుదర్శన్
the Pout
అలక*
- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
Cyclone
తుఫాను
- పద్మావతి దివాకర్ల
If the feelings are left
భేషజాలు వదిలేస్తే
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
I made a mistake
నేనుతప్పు చేశాను
- బొందల నాగేశ్వరరావు
Patience
సహనం
- జె. యు. బి. వి. ప్రసాద్
Craze
వ్యామోహం
- పద్మావతి దివాకర్ల
Judgment moral story
తీర్పు (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
This is helpful
ఇదీ సహాయమే
- వై.ఎస్.ఆర్. లక్ష్మి
Lazy (Children's Story)
సోమరి (బాలల కథ)
- బొందల నాగేశ్వరరావు
The patriotism of the sage
వివేకవర్ధనుడి దేశభక్తి
- పద్మావతి దివాకర్ల
Wealth of knowledge
జ్ఞానసంపద
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Corona brought about change
మార్పు తెచ్చిన కరోనా
- కర్రా నాగలక్ష్మి
The ideal marriage
ఆదర్శ దాంపత్యం
- ఎం బిందుమాధవి