కథలు

Padupu
పడుపు
- అఖిలాశ
Never end friendship
నెవ్వర్ ఎండ్ ప్రేండ్ షిప్!
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
TV Serial tho tantaa
టీ.వీ. సీరియల్ తో తంటా
- కందర్ప మూర్తి
Asalaina gareebu
అసలైన గరీబు
- Somavarapu Raghubabu
Naa manasu bagu chesevaadu
నా మనసు బాగు చేసే వాడు
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
Amayakapu anjanna
అమాయకపు అంజన్న (పిల్లల కథ)
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Naannamma kaadu naannaa
నానమ్మ కాదు నాన్నా..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Paradesi
పరదేసి
- కందర్ప మూర్తి
Just for a change
జస్ట్ ఫర్ ఎ ఛేంజ్
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Rama bantu
రామబంటు
- కొత్తపల్లి రవి కుమార్
Aadiki navvaru
ఆడికి నవ్వారు
- శ్రీనివాస్ మంత్రిప్రగడ
Premalekha
ప్రేమలేఖ
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Daivaleela
దైవ లీల
- పోడూరి వెంకటరమణ శర్మ