కథలు

Kanakaraju telivi
కనకరాజు తెలివి
- కాశీవిశ్వనాధం పట్రాయుడు
Divyanubhoothi
దివ్యానుభూతి
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Samuchita nirnayam
సముచిత నిర్ణయం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు
Naa snehitudu
నా స్నేహితుడు
- మధునా పంతుల చిట్టి వెంకట సుబ్బారావు
Self diffence
సెల్ఫ్ డిఫెన్స్
- తాత మోహనకృష్ణ
Nilabadi neella Parigetti palla
నిలబడి నీళ్లా - పరిగెత్తి పాలా
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Meeru
మీరు
- ఐసున్ ఫిన్
Antaa manchike
అంతా మంచికే
- తాత మోహనకృష్ణ
Aakhari Vuttaram
ఆఖరి ఉత్తరం
- మధునా పంతుల చిట్టి వెంకట సుబ్బారావు
Aakhari snehitudu
ఆఖరి స్నేహితుడు
- తిరువాయపాటి రాజగోపాల్
Madhura
మథుర
- ఐసున్ ఫిన్
Pelli chesuko
పెళ్ళి చేసుకో..
- తాత మోహనకృష్ణ
Naa gnapakaalalo naanna
నా జ్ఞాపకాలలో - నాన్న
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Night out
నైట్ అవుట్
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.
Nee paala paddane narayanamma
నీ పాల పడ్డానే నారాయణమ్మా
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Ateeta shakthi
అతీతశక్తి
- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.