కథలు

The bell rang
ఘంటారావం
- రంగనాధ్ సుదర్శనం
Anonymous
అజ్ఞాతం
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
For ourselves
మనకోసం మనమే
- సుస్మితా రమణమూర్తి
Necessarily lying ....
అవసరానికో అబద్ధం....
- గొర్తి.వాణిశ్రీనివాస్
Corpses in the well
బావిలో శవాలు
- చెన్నూరి సుదర్శన్
ome children are messengers of the previous generation
పిల్లలు ముందు తరం దూతలు
- భాస్కర్ కంటేకర్
Good stain
మంచి మర(వ)క
- బుద్ధవరపు కామేశ్వరరావు
Unposted letter
పోష్టుచెయ్యని ఉత్తరం
- కర్రా నాగలక్ష్మి
Find out
కనువిప్పు
- నంద త్రినాథ రావు
Assembly of crows
కాకులు పెట్టిన సబ
- భాస్కర్ కంటేకర్
అంతర్జాతీయ ప్రశంసాపత్రం
అంతర్జాతీయ ప్రశంసాపత్రం
- గంగాధర్ వడ్లమన్నాటి
krushito nasti durbhiksham
కృషితో నాస్తి దుర్బిక్షం
- యు.విజయశేఖర రెడ్డి
Don't just come to the sick!
జబ్బులెవరికీ ఊరికే రావు!
- పద్మావతి దివాకర్ల
Asidhara vratham
అసిధారా వ్రతం
- పద్మావతి దివాకర్ల
life style
జీవన శైలి
- బుద్దవరపు కామేశ్వరరావు