కథలు

Goodem lo devudu
గూడెంలో దేవుడు
- కందర్ప మూర్తి
Thank you doctor
థాంక్ యూ డాక్టర్ .....
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
College ennikalu
కాలేజీ ఎన్నికలు
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Yogam
యోగం
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి
Paraannabhukku
పరాన్నభుక్కు
- అంబల్ల జనార్దన్
Alivelu
అలివేలు
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
Vooru bhadram bidda
ఊరు భద్రం బిడ్డా
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు
Kota baata
కోట బాట
- ఎ.కృష్ణ మోహన్
Swayam vupadhi
స్వయం ఉపాధి
- కందర్ప మూర్తి
Bharya bhartha madhya0
భార్యాభర్త! మధ్యలో (?).
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Endamaavi
ఎండమావి
- Lata Kandikonda
Voohalu nijamaina vela
ఊహలు నిజమైన వేళ
- కందర్ప మూర్తి
Naannammaku prematho
నానమ్మకు ప్రేమతో..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Yamalokam lo tikamaka
యమలోకంలో తికమక
- కందర్ప మూర్తి
Tappina pramadam
తప్పిన ప్రమాదం
- జీడిగుంట నరసింహ మూర్తి