కథలు

Vaseekaranam
వశీకరణం
- కణ్ణన్
Kothi sooti prasna
కోతి సూటి [ప్రశ్న..!
- చెన్నూరి సుదర్శన్
Yaha pasyathi sa pasyathi
యః పశ్యతి స పశ్యతి
- సి హెచ్.వి యస్ యస్. పుల్లంరాజు
Kathanayakudu
కథా నాయకుడు
- సరికొండ శ్రీనివాసరాజు
Asalaina vaidyam
అసలైన వైద్యం (బాలల కథ)
- బోగా పురుషోత్తం.
Paatra swabhavam
పాత్ర స్వభావం.
- రాము కోలా.దెందుకూరు.
For All Issues
ఫర్ ఆల్ ఇష్యూస్...
- పి. వి. రామ శర్మ
Kalyana raagam
కళ్యాణి (కళ్యాణ )రాగం
- శ్యామకుమార్ చాగల్
Toli valape
తొలి వలపే
- శ్యామ్ కుమార్ చాగల్
Marina manasulu
మారిన మనసులు
- Kanuma Yella Reddy
Aaviraina aanandam
ఆవిరైన ఆనందం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Pitru mano vancha
'పితృ మనో వాంఛ'
- నరసింహం