శతకాలు - కవులు . - డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.

శతకాలు - కవులు  .
శతకము .
అనగా వంద పద్యాలతో రచించే ఒక సాహితీ ప్రక్రియ. శతక సాహితీ ప్రక్రియలో ఒకటే మకుటము గల పద్యాలు కనీసం వంద వ్రాస్తారు. భర్తృహరి వ్రాసిన సుభాషిత త్రిశతి సంస్కృతములో ప్రసిద్ధి చెందినది.
"ఆంధ్ర వాఙ్మయమున శాఖోపశాఖలుగా వికాసమునందిన కావ్య ప్రక్రియలలో శతకమొకటి. ప్రాకృత, సంస్కృత ప్రక్రియలననుసరించియే తెలుగు శతక రాచనమారంభమై, కాలక్రమమున విశిష్ట సాహితీ ప్రక్రియగా రూపొందినది. తెలుగులో పన్నెండో శతాబ్దంలో శతకమావిర్భవించినది. ఈ ఎనిమిది వందల యేండ్లలో తెలుగు శతకం శాఖోపశాఖలుగా విస్తరిల్లిస్వరూపంలోనూ స్వభావంలో ఎంతో మార్పు నొందినది. భారతీయ భాషలలో ఎందులోనూ శతక ప్రక్రియ తెలుగులో వలె బహుముఖ వికాసము పొంది వైశిష్ట్యమునొందలేదు. నేటికీ ఏ మూలనో ఒకచోట శతకం వెలువడుతూనే ఉన్నది. సజీవ స్రవంతివలె అవిచ్చిన్నంగా సాగుతూ వస్తున్నది శతకమే" అని శతక సాహిత్యంపై పరిశోధన చేసిన ఆచార్య కె. గోపాలకృష్ణరావు అభిప్రాయం.
శతకములు పురాణముల వలె కథా ప్రధాన మైనవి కావు. ప్రబంధముల వలే వర్ణనా ప్రాధాన్యములు గావు, గేయ కృతులవలె సంగీత ప్రాధాన్యములు గావు, కాని తెలుగు నాట పండిత పామరులనే తారతమ్యము లేక, పిల్లలు- పెద్దలు అనే తేడాలేక, చదువురాని వారితో సహా.... అందరి లోనూ బహుళ ప్రచారము నొందినది శతక సాహిత్యము. ఇంతటి బహుళ ప్రాచుర్యమును పొందిన తెలుగు సాహిత్య ప్రక్రియ మరొకటి లేదు అనడంలో సందేహం లేదు. ఇంతవరకు ఉపలబ్ధమైన పాత తెలుగు గ్రంథాలలో సంఖ్యా పరంగా చూస్తే శతకాలదే ప్రథమ స్థానమని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. శతక రచనా ప్రక్రియ నాటి నుండి నేటి వరకు అవచ్చిన్నంగా కొన సాసుతూనే ఉంది. ఇక తెలుగుకు సజాతీయములైన కన్నడ, తమిళము, మలయాళము భాషలలో వెలువడిన శతకముల సంఖ్య అతి తక్కువ. కన్నడ భాషలో శతక రచన తెలుగు భాష కంటే ముందు ప్రారంభ మైనను ఆ భాషలో శతక సాహిత్యానికి ప్రాధాన్యత ఎంత మాత్రము లేదు. తెలుగుకు మాతృక యైన సంస్కృతమున కూడా ఇన్ని శతకములు లేవు. తెలుగులో మాత్రమే శతక సాహిత్యము ప్రత్యేకతను చాటుకున్నది.తెలుగు సాహిత్యం ప్రసిద్ధి చెందింది
శతకం లక్షణాలు.
శతకములో ప్రతి పద్యానికీ చివరలో ఒక పదము గానీ, పదాలుగానీ, పూర్తి చరణము గానీ ఉండటం ఆనవాయితీ. ఇది ఆ రచయిత సంతకం లాంటిది. దీనిని మకుటము అంటారు. ఉదాహరణకు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అనునది వేమన శతకము నకు మకుటము, అలాగే సుమతీ అనునది సుమతీ శతకము నకు మకుటము, అలాగే వేంకటేశ్వరా, దాశరథీ అనునవి ఇతర ఉదాహరణములు.
శతక సాహిత్యం గురించి చెప్పే టప్పుడు, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వారి శతకాల గురించి తప్పకుండా ప్రస్తావన చెయ్యాల్సిందే.
ఈ క్రింద చెప్పిన 10 శతకాలు వాటి పేర్లు, మకుటము ప్రస్తావించటం జరిగింది.
1. శ్రీగిరి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: శ్రీ శైల మల్లికార్జున మహా లింగ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
2. శ్రీకాళహస్తి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: శ్రీ కాళ హస్తీస్వరా! మహా దేవ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
3. భద్రగిరి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: భద్ర గిరి పుణ్య నిలయ శ్రీ రామ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
4. కులస్వామి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నందమూర్నిలయ! విశ్వేశ్వరా! కులస్వామి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
5. శేషాద్రి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: వేంకటేశ్వరా! శేషాద్రి నిలయ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
6. ద్రాక్షారామ శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: భీమేశలింగ! ద్రాక్షారామ సంగ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
7. నందమూరు శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నందమూర్నిలయ! సంతాన వేణు గోపాల! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
8. నెకరు కల్లు శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నెకరుకల్ ప్రాంత సిద్ధాబ్జ హేళి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
9. మున్నంగి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నిర్ముల! మున్నంగి వేణు గోపాల! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
10. వేములవాడ శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: వేములవాడ రాజరాజేశ్వర! స్వామి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
సాధారణంగా ఇతర కావ్య, సాహిత్య ప్రక్రియలు పండితులకు పరిమితమైనాగాని, శతకాలు మాత్రం సామాన్య ప్రజానీకంలో ఆదరణపొందినవి. ఇలా తెలుగులో శతక సాహిత్యము పామరులకూ పండితులకూ వారధిగా నిలిచింది. వీటిలో వేమన శతకానికీ, సుమతీ శతకానికీ ఉన్న ప్రాచుర్యము గురించి వేరే చెప్పాల్సిన పని లేదు.
మిగిలిన సాహిత్య ప్రక్రియలకున్న అలంకారిక, లాక్షణిక నియమాలు అనే బంధాలు శతక సాహిత్యానికి లేవు. ఛందస్సుకు అనుగుణంగా ఉంటే చాలు. విషయాన్ని ఒక పద్యంలో వెళ్ళగ్రక్కవచ్చును. లేదా 10 పద్యాలలో విస్తరింప వచ్చును. కథ చెప్పాలనీ, ముగింపు ఉండాలనీ నియమం లేదు. కనుక కవికి బోలెడంత స్వేచ్ఛ ఉంది. చదివేవాడికి కూడా రోజులతరబడి ఒకే గ్రంథాన్ని అధ్యయనం చేయాల్సిన పని బడదు. కనుక ఒక్కపద్యంతోనే కవికీ, చదువరికీ అనుబంధం ఏర్పడవచ్చును. శతకాలు క్లుప్తంగా విషయాన్ని విడమరచి చెప్పే సాధనాలు. అందుకే ఇవి ప్రజా కవిత్వముగా ఆదరణ సంతరించుకొని ఉండవచ్చును.
శతకానికుండ వలసిన లక్షణాలను ముఖ్యంగా ఐదింటిని పేర్కొన వచ్చును. అవి. 1. సంఖ్యా నియమము, 2. మకుట నియమము, 3. వృత్త నియమము, 4. రస నియమము, 5. భాషా నియమము.
1. సంఖ్యా నియమము
శతకము అనగా వంద అని అర్థము. ఏ శతకము లోనైనా వందకు పైగానె పద్యము లుండవలెను, అంతకన్న తక్కువ పద్యములతో నున్నది శతకమనిపించు కోదు. వందకు తక్కువ గానీ, ఎక్కువ గాని పద్యములున్నచో వాటి విడిగా పేర్లున్నాయి. ఉదాహరణకకు..... పది పద్యములున్నచో దశకము, ఇరవై ఐదు పద్యములతో నున్నదానిని పంచవిశంతి అనీ, ముప్పదిరెండు పద్యములు గల దానికి రాగ సంఖ్య అనీ, మూడు వందల పద్యములున్నచో త్రిశతి అనీ వాటికి ప్రత్యేకమైన పేర్లు ఉన్నాయి.
2.మకుట నియమము.
శతకము లోని ప్రతి పద్యంలో చివర నున్న సంబోధనా పదమే మకుటము. ఈ మకుటము తప్పని సరిగా సంబోధన గానే వుండవలెను. ఈ సంబోధన కూడా ఒకే రీతిగా నుండ వలెను. మకుటమునకు వాడిన పదానికి సంబంధించిన పదానికి పర్యాయ పదములు గానీ, సమానార్థమైన పదములు గాని వుండ కూడదు. ఒక శతకములో మకుటము.గా సర్వేశ్వరా అనే పదాన్ని వాడిన యడల అన్ని పద్యములకు అదే పదాన్ని వాడవలెను గానీ, దానికి ప్రత్యామ్నాయమైన ఇతర పదాలు అనగా విశ్వేశ్వరా., లోకేశ్వరా వంటి వాడకూడదు. కొన్ని పద్యములలో ఒక పదమే మకుటముగా నుండగా.... కొందరు కవులు ఒక పద్య పాదమంతయూ మకుటముగా నెంచుకొనిరు. ఒక పద్య పాదమంతయు మకుటముగా నున్న శతకమునకు యుధాహరణముగా వేమన శతకాన్ని ప్రధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ అను మకుటము పూర్తిగా ఒక పద్య పాదము. ఆవిధంగా ఒకే పదము మకుటం నెంచుకుని వ్రాసిన శతకానికి యుధాహరణగా సుమతీ శతకాన్ని చెప్పుకోవచ్చు. సుమతీ అను ఒక పదము ఇందులోని మకుటము.
3.వృత్తనియమము
శతకము లోని మకుట నియమమును బట్టే వృత్త నియమము యేర్పడినది. తెలుగున తొలి శతకము..... మల్లికార్జున పండితారాధ్యుని శ్రీ గిరి మల్లికార్జున శతకము. ఇందలి మకుటము శ్రీగిరి మల్లికార్జునా అని యుండుట చేత నిందు చంపక మాల, ఉత్పల మాల పద్యములు తప్ప వేరు వృత్తములు ఇమడనేరవు. ఇట్లే సర్వేశ్వర అను మకుటమున్నపుడు ఆ పద్యము మత్తేభము గానీ, శార్దూలము గాని అయి యుండవలెను. వేమన పద్యాలలోని మకుటము విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ ఇందులో ఆటవెలది తప్ప మరొకటి వుండే అవకాశము లేదు. అలా వేరు వృత్తములను వ్రాయడాని ప్రయత్నిస్తే చందస్సు కుదరదు. కనుక శతకములో ప్రతి పద్యమూ ఒకే వృత్తంలో నుండవలెననెడి నియమమేర్పడినది.
4.రసనియమము
శతకములో యే రసము ప్రతిపాదిన రచన సాగించాలో ముందే నిర్ణయించుకొని అందులోని పద్యములన్నియు ఆ రస ప్రధానమైనవిగానె వుండవలెను. ఉదాహరణకు భక్తి రస ప్రధానమైన శతకములో ఇతర రసాలైన, శృంగార రసము, ప్రసక్తి రాకూడదు. శతకములో ఒకరసప్రధానమైన చో అందులో ఇతర రసాల ప్రయోగముండారాదని నియమము. అలా ఆయా రసప్రధానమైన శతకములెన్నో ఉన్నాయి. రసనియమముల ననుసరించి వెలువడిన శతకములలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి......., భక్తి శతము, శృంగార శతకము, నీతి శతకము, వేదాంత శతకము, హాస్య శతకము, కథా శతకము, సమస్యా శతకము, మొదలగునవి..
5.భాషా నియమము
శతకము లన్నియు సలక్షణమైన కావ్వ భాషలోనే యుండును. కావుననే లాక్షణికులు శతకములనుండి ప్రయోగములు వంటి వాటిని ప్రామాణికములుగా తీసుకొంటారు. కానీ తెలుగున చంద్రశేఖర శతకమని ఒకటున్నది. దానిలో చంద్ర శేఖర అనే మకుటముతో చంపక, ఉత్పలమాలిక లతోవున్నది. ఇందలి భాష అంతయూ గ్రామ్యమే.
శతక వాఙ్మయము ప్రగతి.
మల్లికార్జున పండితారాధ్యుని శివతత్త్వసారము శతక వాఙ్మయమునకు ఆద్యముగా చెప్పవచ్చును. పాల్కురికి సోమన (సా.శ.1300) వృషాధిప శతకము మొట్టమొదటి సంపూర్ణ శతకము. సుమారు ఈ కాలములోనే బద్దెన సుమతీ శతకము, యథావాక్కుల అన్నమయ్య సర్వేశ్వర శతకము వెలువడ్డాయి. వీటి ఒరవడిలోనే తెలుగులోను, కన్నడములోను శతక వాఙ్మయము చాలాకాలం కొనసాగింది.
తరువాత తెలుగులో ఎన్ని వేల శతకాలు వచ్చాయో చెప్పడం కష్టం. ఎందరో పండితులు, కవులు, ఔత్సాహిక రచయితలు వేర్వేరు అంశాలలో శతకాలు రచించారు. భక్తి (కృష్ణ శతకము), శృంగారము (భర్తృహరి), తత్వము, వేదాంతము (బమ్మెర పోతన - నారాయణ శతకము), నీతి (సుమతీ శతకము), పొగడటం, తిట్టటం, పొగడినట్టు తిట్టడం, తిట్టినట్టు పొగడడం, వర్ణించడం, బోధించడం - అన్ని విషయాలలోనూ శతకాలు వ్రాశారు. వీటిలో చాలావరకు ముద్రణకు నోచుకొనబడలేదు.
తెలుగు వాగ్మయమున మొట్టమొదట వెలసిన శతకములన్నియి శైవమత సంప్రదాయకములు. దీనిని బట్టి తెలుగున శతక సాహిత్య ప్రక్రియకు ఆద్యులు శివ కవులే నని రూడిగా చెప్పవచ్చు.
బహుశా అప్పటి సాహితీ ప్రక్రియలలో ఒక్క శతకసాహిత్యమే సంఘంలోని ఆచారాలను నిశితంగా విమర్శించడానికి ఉపయోగపడింది. వీటిల్లో వేమన శతకము ఎప్పటికీ అగ్రగామి. మూడు పంక్తులలో ముప్ఫై పేజీలకు సరిపోయే భావాన్ని ఇమిడ్చిన మేధావి, తత్వ వేత్త. అందరూ అనుకొన్నదానికి కూడా నిక్కచ్చిగా ఎదురు నిలచిన మహానుభావుడు వేమన.
శతక సాహిత్యంలో ముప్ఫైకి పైగా ముస్లిం కవులు వ్రాసిన శతకాలున్నాయన్న సంగతి చాలా మందికి తెలియదు. అలాగే క్రైస్తవ భక్తిపరంగా కూడా చాలా శతకాలున్నాయి.
తెలుగు శతకాలు.
అంతర్మథనము - కోవెల సంపత్కుమారాచార్య
అఘవినాశ శతకము - దాసరి అంజదాసు
అచ్యుతానంత గోవింద శతకములు - అద్దంకి తిరుమల సమయోద్దండకోలాహల లక్ష్మీనరసింహకుమార తిరువేంగడతాత దేశికాచార్యులు
అధర్మానుతాప శతకము - వేమూరి నృసింహశాస్త్రి
అనుగుబాల నీతి శతకము - ముహమ్మద్ హుస్సేన్
అన్యాపదేశ శతకము - కొమాండూరు
ఆదిత్య శతకము - పటేల్ అనంతయ్య
ఆదినారాయణ శతకము - అబ్బరాజు శేషాచలం
ఆదివెలమ శతకము - పిళ్లారిసెట్టి రంగబ్రహ్మారావు నాయుడు(1930)
ఆధునిక సుమతి శతకము - లింగుట్ల కోనేటప్ప
ఆనందరామ శతకము - ముత్తనపెద్ది సత్యనారాయణ
ఆపదుద్ధారక శతకము - బాపట్ల హనుమంతరావు
ఆర్తరక్షామణీ శతకము - అనంతరామయ పట్నాయక్
ఆర్యాశతకము - కపిలవాయి లింగమూర్తి
ఈ.
ఈశ్వరశతకము - అల్లంశెట్టి అప్పయ్య
ఉ.
ఉన్నమాటలు - జోస్యం జనార్ధనశాస్త్రి
ఉమా మహేశ్వర శతకము - అంగూరు అప్పలస్వామి
ఏ.
ఏకప్రాస కందపద్య దశరథరామ శతకము - లింగుట్ల కోనేటప్ప
ఒ.
ఒంటిమిట్ట జానకీవల్లభ శతకము - ఉప్పలపాటి వేంకటనరసయ్య
క.
కరుణ శతకము - చలివేంద్ర రామమూర్తి
కవి చౌడప్ప శతకము - కవి చౌడప్ప
కవి ప్రభునామ గుంభిత విచిత్ర పద్యగర్భిత కందపద్య సకలేశ్వర శతకము - దేవులపల్లి తమ్మన్నశాస్త్రి
కవులుట్ల చెన్నకేశవశతకము - గంటి వేంకటసుబ్బయ్య
కామదేవ శతకము - నందివాడ వేంకటరత్నము
కామాక్షీ శతకము - గంటి కృష్ణవేణమ్మ
కామేశ్వరీ శతకము - తిరుపతి వేంకట కవులు (1925, 1934)
కాళీమాత శతకం - రాధశ్రీ
కావ్ కావ్ శతకము - కోగిర జయసీతారాం
కాశీవిశ్వనాథ శతకము - రామకృష్ణసీతారామ కవులు (1950)
కాశీవిశ్వనాయక శతకము - మడిపల్లి వీరభద్రశర్మ
కులస్వామి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నందమూర్నిలయ! విశ్వేశ్వరా! కులస్వామి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
కుక్కుటలింగ శతకము - పాపయలింగ కవి
కుక్కుటేశ్వర శతకము - కూచిమంచి తిమ్మకవి
కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి
కుమతి శతకము - కె.నారాయణరావు
కుమతీ శతకము - పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
కుమార శతకము - పక్కి వేంకటనరసయ్య
కుమార శతకము - కల్లూరు అహోబలరావు
కుమారీ శతకము - పక్కి వేంకటనరసయ్య
కృష్ణ శతకము - నృసింహకవి
కృష్ణశతకము - మంచెళ్ల కృష్ణకవి
కృష్ణశతకము - కొడవలూరి చిన్న రామరాజకవి
కృష్ణశతకము - గార్లదిన్న సుబ్బరావు
కృష్ణశతకము - పరసా సుబ్బరాయుడు
కేశవశతకము - నేలకొండపల్లి లక్ష్మణసింగు
కొండవీటి కృష్ణశతకము - మానూరు రామకృష్ణారావు
కొచ్చెర్లధామ శతకము - గాదె ఆదిశేషకవి (1825)
- కవి చౌడప్ప
కవి ప్రభునామ గుంభిత విచిత్ర పద్యగర్భిత కందపద్య సకలేశ్వర శతకము - దేవులపల్లి తమ్మన్నశాస్త్రి
కవులుట్ల చెన్నకేశవశతకము - గంటి వేంకటసుబ్బయ్య
కామదేవ శతకము - నందివాడ వేంకటరత్నము
కామాక్షీ శతకము - గంటి కృష్ణవేణమ్మ
కామేశ్వరీ శతకము - తిరుపతి వేంకట కవులు (1925, 1934)
కాళీమాత శతకం - రాధశ్రీ
కావ్ కావ్ శతకము - కోగిర జయసీతారాం
కాశీవిశ్వనాథ శతకము - రామకృష్ణసీతారామ కవులు (1950)
కాశీవిశ్వనాయక శతకము - మడిపల్లి వీరభద్రశర్మ
కులస్వామి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: నందమూర్నిలయ! విశ్వేశ్వరా! కులస్వామి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
కుక్కుటలింగ శతకము - పాపయలింగ కవి
కుక్కుటేశ్వర శతకము - కూచిమంచి తిమ్మకవి
కుప్పుసామి శతకము - త్రిపురనేని రామస్వామి
కుమతి శతకము - కె.నారాయణరావు
కుమతీ శతకము - పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
కుమార శతకము - పక్కి వేంకటనరసయ్య
కుమార శతకము - కల్లూరు అహోబలరావు
కుమారీ శతకము - పక్కి వేంకటనరసయ్య
కృష్ణ శతకము - నృసింహకవి
కృష్ణశతకము - మంచెళ్ల కృష్ణకవి
కృష్ణశతకము - కొడవలూరి చిన్న రామరాజకవి
కృష్ణశతకము - గార్లదిన్న సుబ్బరావు
కృష్ణశతకము - పరసా సుబ్బరాయుడు
కేశవశతకము - నేలకొండపల్లి లక్ష్మణసింగు
కొండవీటి కృష్ణశతకము - మానూరు రామకృష్ణారావు
కొచ్చెర్లధామ శతకము - గాదె ఆదిశేషకవి (1825)
ర.
రంగనాథశతకము - కాండూరు నరసింహాచార్యులు
రంగశతకము - మంచెళ్ల కృష్ణకవి
రంగశతకము - కాంచనపల్లి కనకమ్మ
రంగేశశతకము - ముడుంబ నరసింహాచార్యులు
రఘుపుంగవ శతకము - మంచెళ్ల కృష్ణకవి
రసూల్ ప్రభు శతకము - షేక్ దావూద్ (1963)
రఘురామ శతకము - కేసనపల్లి లక్ష్మణకవి
రాఘవ శతకము (అసంపూర్ణము) - రొద్దము హనుమంతరావు
రాఘవ శతకము - కృష్ణకుమార మిత్రులు
రాఘవ శతకము - పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు
రాజరాజేశ్వరీ శతకము - గంటి కృష్ణవేణమ్మ
రాజరాజేశ్వరీ శతకము - గూడ కృష్ణకవి
రాజేశ్వరీ శతకము - అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ
రామచంద్ర శతకము - ఆదిభట్ల నారాయణదాసు
రామచంద్రప్రభు శతకము - కొడవలూరి రామచంద్రకవి
రామచంద్రప్రభు శతకము - పోలూరి రామకృష్ణయ్య
రామప్రభు శతకము - అష్టకాల నరసింహరామశర్మ
రామ పంచాశత్కందములు - జూలూరు అప్పయ్య
రామభూపతి శతకము - గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రి(1914)
రామలింగ పద్యాలు - నీలా జంగయ్య
రామలింగేశ శతకము - అడిదము సూరకవి
రామలింగేశ్వర శతకము - సన్నపురెడ్డి వెంకటరెడ్డి, జీరెడ్డి బాలచెన్నారెడ్డి
రామ శతకము - మణూరు రామారావు
రామ శతకము - బాయన మొగ్గన్న
రామ శతకము - వి.వీరబ్రహ్మం
రామ శతకము - నీలా జంగయ్య
రామేశ్వర శతకము - మేకా బాపన్నకవి
ల.
లక్ష్మీ నృసింహ శతకము - పాటూరి లక్ష్మీనృసింహ కవి
లక్ష్మీ శతకము - పరవస్తు మునినాథుడు
లలితాంబాశతకము - జనమంచి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశర్మ
లలితా శతకము - పరవస్తు మునినాథుడు
లోకబాంధవ శతకము - బేవినహళ్లి కరణము కృష్ణరావు(1921)
వ.
వరదరాజశతకము - ఆశావాది ప్రకాశరావు
వర్గల్ వాణీ శతకం - రాధశ్రీ
వాయునందన శతకము - కిరికెర రెడ్డి భీమరావు
వాగ్దేవతా శతకము - అవుసుల భానుప్రకాశ్
వాయునందన శతకము - కొవ్వలి వేంకట రాజేశ్వరరావు
వాయుపుత్ర శతకము - శిష్టు కృష్ణమూర్తి
విఘ్నరాజ శతకము - కోసంగి సిద్ధేశ్వరప్రసాద్
విజయ శతకము - దీర్ఘాసి విజయభాస్కర్
విజయరామ శతకము - గోగులపాటి కూర్మనాథకవి
విజ్ఞాన కంద శతకము - మద్రాసు రాజారావు
విజ్ఞాన శతకము - బొగ్గరపు వీరశేఖరశాస్త్రి
విఠలేశ్వర శతకము - "మధుర కవి" డా.కూరెళ్ళ విఠలాచార్యులు
వినయరంగ శతకము - నీలకంఠ పాండురంగము
వినాయక శతకము -నిర్విషయానంద స్వామి
వినాయక శతకము - మంకు శ్రీను
విరివిండి గోపాల శతకము - కురింగంటి రామానుజాచార్యులు
విశ్వనాథ శతకం - రాధశ్రీ
విశ్వశతకము - వేదాటి రఘుపతి
విశ్వేశ్వర శతకము - గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రి
విష్ణు సర్వోత్తమ శతకము - పత్రి రమణప్ప
వరాహ శతకము - ఆచార్య ఫణీంద్ర
వేములవాడ శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: వేములవాడ రాజరాజేశ్వర! స్వామి! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
వేంకటేశ శతకము సోమంచి వాసుదేవరావు
వేంకటేశ్వర భక్తిశతకము - వీరభద్రకవి
వేంకటేశ్వర శతకము - అందలం కృష్ణమూర్తి
వేంకటేశ్వర శతకము - గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రి
వేంకటేశ్వర శతకము - నరసింహదేవర వేంకటశాస్త్రి
వేంకటేశ్వర శతకము - రామకృష్ణసీతారామకవులు
వేంకటేశ్వర శతకము - పటేల్ అనంతయ్య
వేణుగోపాల శతకము - సోమరాజు ఇందుమతీదేవి
వేణుగోపాల శతకము - ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి
వేమన శతకము - వేమన
వైద్యనాథ శతకము - పాపయలింగ కవి
వృషాధిప శతకము- పాల్కురికి సోమనాధుడు
శ.
శంకర శతకము - కవి రామయోగి(1911)
శంభో శతకము - కొడవలూరి చిన్న రామరాజకవి
శంభూ శతకము - విభావనుఫణిదపు ప్రభాకరశర్మ
శతకభారతి - మాడ్గుల వేంకటరామాశాస్త్రి
శతక షోడశి - బుర్రా వెంకటేశం
శశిమౌళి శతకం - రాధశ్రీ
శారదాంబ పద్యాలు - నీలా జంగయ్య
శిఖినరసింహ శతకము - నేదునూరి గంగాధరం
శివ శతకము - ఆదిభట్ల నారాయణదాసు
శిష్య ద్విశతి - దూడం నాంపల్లి
శిష్యనీతిబోధినీ శతకము - వేదము వెంకటకృష్ణశర్మ
శ్యామలాంబా శతకము - మల్లంపల్లి మల్లికార్జున పండితుడు
శ్రీ (అలమేలుమంగా) వేంకటేశ్వర శతకము- తాళ్ళపాక అన్నమయ్య
శ్రీ అయ్యప్పస్వామి శతకము - అందలం కృష్ణమూర్తి
శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరీ శతకము - కోట సోదరకవులు
శ్రీ కామేశ్వరి శతకము - దోమా వేంకటస్వామిగుప్త
శ్రీ కాళహస్తీశ్వర శతకము - ధూర్జటి
శ్రీ కుమార శతకము (సంస్కృత శతకానికి ఆంధ్రానువాదం) - దేవులపల్లి సుబ్బరాయశాస్త్రి
శ్రీ కురుమూర్తి శ్రీనివాస శతకము - వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు
శ్రీ కృష్ణభూపతి లలామ శతకము - అల్లమరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి
శ్రీ కృష్ణశాస్త్రీయము (కలివిడంబన శతకము) - వేదము వెంకటకృష్ణశర్మ
శ్రీ గురుజాల రామలింగేశ్వర శతకము - పుల్లాపంతుల వేంకటరామశర్మ
శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర శతకము - బండమీదపల్లి భీమరావు
శ్రీ చిలుకూరు వెంకటేశ్వర శతకం - జనువాడ రామస్వామి
శ్రీ జానకీవల్లభ శతకము - మలుగూరు గురుమూర్తి
శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబికా శతకము - గంటి కృష్ణవేణమ్మ
శ్రీ తిరుమలేశ శతకం - జనువాడ రామస్వామి
శ్రీ దత్తప్రభు శతకము - పూర్వకవి విరచితము
శ్రీ దత్తాత్రేయ శతకము - క్రిష్టిపాటి వేంకటసుబ్బకవి
శ్రీ దత్తావధూత శతకము - రంగయామాత్యుని రామకృష్ణకవి
శ్రీ దీనబాంధవ శతకము - డబీరు కాంతారత్నం
శ్రీ దుర్గాసప్తశతి - మాడ్గుల వేంకటరామాశాస్త్రి
శ్రీ నరసింహ శతకము - దండా నృసింహకవి
శ్రీనివాస శతకము - కంభంపాటి రామగోపాలకృష్ణమూర్తి
శ్రీనివాస శతకము - శంకరంబాడి సుందరాచారి
శ్రీనివాస శతకము - కొంగే శ్రీనివాసరావు (1982)
శ్రీ పరాంకుశ శతకము - తిరువేంకటాచార్యులు
శ్రీ పులివెందల రంగనాయకశతకము - నీలా జంగయ్య
శ్రీ బాలామణీ శతకము - డబీరు కాంతారత్నం
శ్రీ భర్గ శతకము - కూచిమంచి తిమ్మకవి
శ్రీ భావానీశంకరార్ధాష్టోత్తర శతకము - కూరపాటి వేంకటరత్నము
శ్రీమత్కేశవ శతకము - ఆసూరి మరింగంటి వేంకటరామానుజాచార్యులు
శ్రీమదొంటిమిట్ట రఘువీర శతకము - తిప్పరాజు
శ్రీ మల్లికార్జున శతకము - చోడవరపు సత్యవతీదేవి
శ్రీ మల్లేశ్వార శతకము - మావుడూరు శ్రీశైలమల్లికార్జునరావు
శ్రీ మహాత్మాగాంధీశతకము - వనం శంకరశర్మ
శ్రీ మృత్యుంజయ శతకము - పరిటి సూర్యసుబ్రహ్మణ్యం
శ్రీ రంగ శతకము - మరింగంటి సింగరాచార్యులు
శ్రీ రంగనాయక శతకము - వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు
శ్రీ రాఘవ శతకము - జోశ్యుల సూర్యనారాయణమూర్తి
శ్రీ రాఘవేంద్ర శతకము - సి.యెల్లప్ప
రాజరాజేశ్వరీ శతకము - బండకాడి అంజయ్య గౌడ్
శ్రీ రామచంద్ర శతకము - రౌతురెడ్డి లక్ష్మణమూర్తి
శ్రీ రామజపమాల (రామశతకము) -ఏలూరు యంగన్న
శ్రీ రామప్రభుశతకము - కె.రామచంద్రరావు
శ్రీ రామలింగేశ్వర శతకము - గుంటూరు సీతారామదీక్షితులు
శ్రీ రామశతకము - కల్లూరి విశాలాక్షమ్మ
శ్రీ రామశతకము - తిరుకోవలూరు రామానుజస్వామి
శ్రీ రామశతకము - కొండూరు వెంకటశివరాజు
శ్రీ రామశతకము - సత్యవోలు రాధామాధవరావు
శ్రీ రామాయణ సారామృతము అను శ్రీ దాశరథీమకుట కందపద్యశతకము - టంకాల సత్యనారాయణ
శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ ధ్వరీయం (శతకము)- దోమా వేంకటస్వామిగుప్త
శ్రీ వరేశీ శతకము - పిండి రామయోగి
శ్రీ విలాసము (మకుట రహిత శతకము) - లంకా కృష్ణమూర్తి
శ్రీ వీరరాఘవ శతకము - దోమా వేంకటస్వామిగుప్త
శ్రీ వెలిగొండ వేంకటేశ్వరశతకము - చేతన
శ్రీవేంకటాచల విహార శతకము - అజ్ఞాత కవి
శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము - వంగీపురం వేంకటశేషాచార్యులు
శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము - తెలిదేవర వెంకటబాలకృష్ణరావు
శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము - దర్భా వేంకటకృష్ణమూర్తి
శ్రీ వేంకటేశ్వర శతకము - వావిలాల రామమూర్తి
శ్రీ శంకర శతకము - చాగంటి సుందరశివరావు (1963)
శ్రీ శనీశ్వర శతకము - అక్కిరాజు సుందర రామకృష్ణ
శ్రీశైల మల్లికార్జున శతకము - దేవులపల్లి చెంచుసుబ్బయ్య (1982)
శ్రీశైల మల్లేశ్వరా శతకము - శొంఠి శ్రీనివాసమూర్తి
శ్రీశైలవాసా! శివా! - బొమ్మన సుబ్బారావు
శ్రీ సత్యనారాయణ శతకము - తెలిదేవర వెంకటబాలకృష్ణరావు
శ్రీ సద్గురు మాణిక్యప్రభు శతకము - వనం శంకరశర్మ
శ్రీ సూర్యరాయ శతకము -దేవగుప్తాపు భరద్వాజము
శ్రీ సూర్యశతకము - నేమాన సూర్యప్రకాశ కవిరాజు
శ్రీ సోమశేఖరీయము (సభారంజన శతకము) - వేదము వెంకటకృష్ణశర్మ
శ్రీహరి శతకము - ధన్నవాడ ఆనందరావు
శ్రీహరి శతకము - కల్లూరి విశాలాక్షమ్మ
శ్రీగిరి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: శ్రీ శైల మల్లికార్జున మహా లింగ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
శ్రీకాళహస్తి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: శ్రీ కాళ హస్తీస్వరా! మహా దేవ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
శేషాద్రి శతకము (మధ్యాక్కరలు) - మకుటం: వేంకటేశ్వరా! శేషాద్రి నిలయ! - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
స.
సంగమేశ్వర శతకము - బైరపురెడ్డి రెడ్డి నారాయణరెడ్డి
సంగమేశ్వర శతకము - తాడూరు మోహనాచార్యులు
సంగమేశ్వర శతకము - పరిమి వేంకటాచలకవి
సంగ్రహ రామాయణ శతకము - మచ్చా వేంకటకవి
సంఘజీవి శతకము - సవ్వప్పగారి ఈరన్న
సఖుడా (శతకము) - షేక్ దావూద్
సగ్రహ రాఘవేశ శతకము - కంభాలూరి నరసింహశర్మ
సత్యనారాయణ శతకము - దేవులపల్లి తమ్మన్నశాస్త్రి
సత్యనారాయణ శతకము - పండితారాధ్యుల సూర్యనారాయణకవి
సత్యవ్రతి శతకము - గురజాడ అప్పారావు
సదాశివ శతకము - అనంతరాజు సుబ్బరాయుడు
సదుపదేశ శతకము - బేవినహళ్లి కరణము కృష్ణరావు
సద్గురు శ్రీ సోమనాథ శతకము - పైడి లక్ష్మయ్య
సర్వేశ్వర శతకము - యథావాక్కుల అన్నమయ్య
సర్వేశ్వర శతకము - చెముడుపాటి వెంకట కామేశ్వరకవి
సర్వేశ్వర శతకము - రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ
సాంబశివ శతకము - సామల సదాశివ
సాధురక్షణ శతకము - కొటికలపూడి సీతమ్మ
సాధుశీల శతకము - షేక్ ఖాసిం
సాయి శతకము - షేక్ దావూద్
సింహాద్రి రామాధిప శతకము - అల్లంరాజు సుబ్రహ్మణ్యకవి
సింహావలోకనము (శతకము) - చక్రాల నృసింహకవి
సినారె శతకం - రాధశ్రీ
సీతారామ కల్పద్రుమ శతకము - గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రి
సీతాదేవి శతకము - రాయవరపు కొండలరావు
సుగుణా శతకము - కోగిర జయసీతారాం
సుధామా శతకము - అరుణాచల భారతం
సుప్రకాశ శతకము - రాప్తాటి సుబ్బదాసు
సుభాషిత త్రిశతి - రూపావతారం నారాయణశర్మ
సుభాషిత రత్నాష్టోత్తర శతకము - ఊటుకూరు వేంకటగోపాలరావు
సుమతీ శతకము- బద్దెన (భద్ర భూపాలుడు)
సుమాంజలి - ముహమ్మద్ హుస్సేన్, మొక్కపాటి శ్రీరామ శాస్త్రి
సూక్తి శతకము - సయ్యద్ ముహమ్మద్ అజమ్
సూర్య శతకము - ఆకొండి వ్యాసమూర్తి
సూర్యనారాయణ శతకము - ఝంఝామారుతము వేంకటసుబ్బకవి
సూర్యనారాయణ శతకము - ఆదిభట్ల నారాయణదాసు
సోదర సూక్తులు - ముహమ్మద్ యార్
సోమేశ్వర శతకము - గాడేపల్లి వీరరాఘవశాస్త్రి
సోమేశ్వర శతకము - రామవరపు నరసింగరావు
హ.
హనుమచ్ఛతకము - దీక్షితుల పాపాశాస్త్రి
హనుమచ్ఛతకము - క్రిష్టిపాటి వేంకటసుబ్బకవి
హర శతకము - పెండ్యాల నాగేశ్వరశర్మ
హరిజన శతకము - కుసుమ ధర్మన్న
హరిహరనాథ శతకము - ముహమ్మద్ హుస్సేన్
హరిహరేశ్వర శతకము - మండపాక కామశాస్త్రి
హిమగిరి శతకము - త్యాగి
హ్రీంకార శతకము - నూకల సత్యనారాయణశాస్తి
హుస్సేన్ దాస్ శతకము - గంగన్నవలి హుస్సేన్ దాస్
హైమవతీశ శతకము - పాలుట్ల వెంకటనరసయ్య