గుండె ఊటలు (నానీలు) - యస్.ఆర్. పృథ్వి

gunde ootalu(naaneelu)

ఎంత సుందరమైనవి
పాపి కొండలు!
పోలవరం వస్తే
చట్టు బండలు

నెమలి పురి విప్పింది
ఫించంలో గాలి
హాయిగా
నలిగి పోతోంది

ఆకలి మంట
అందరికి సమానమే
అన్నం మాత్రం
కానేకాదు

కథలు ఎన్నని
వినమంటారు?
వెత ఒక్కటే
పాత్రలే మారతాయి

గాంధీజీ
బిచ్చగాడిగా అవతారం
స్వతంత్రాన్ని
మళ్ళీ అడుక్కుంటున్నాడా!

జీవితాలు
పాపిటలా ఉంటాయా
అప్పుడప్పుడూ
జుట్టు రేగదూ!

 

మరిన్ని వ్యాసాలు

గేయ రచయిత మజ్రుసుల్తాన్ పూరి .
గేయ రచయిత మజ్రుసుల్తాన్ పూరి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
Vrutthi- pravrutthi
వృత్తి .. ప్రవృతి
- తోట సాంబశివరావు
నౌషాద్ అలి .
నౌషాద్ అలి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
నటుడు షమ్మికపూర్ .
నటుడు షమ్మికపూర్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
నటుడు రాజకపూర్ .
నటుడు రాజకపూర్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
నటుడు శశికపూర్ .
నటుడు శశికపూర్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.