మినీ కవితలు - చిన్నా గాడు

  •  నాలో నేనేడిస్తే బాధ .. నీతో నేనేడిస్తే ప్రేమ!
     
  • ప్రతి ఒక్కడిలో ఒక గురజాడ,తిలక్,రోర్క్,బాలగోపాల్, ఉన్నారు.
    కానీ ఎంత సేపు ఉంటారనేదే ప్రశ్న ..

మరిన్ని వ్యాసాలు

Ankitam
అంకితం
- మద్దూరి నరసింహమూర్తి
Peru lone pennidhi
పేరులోనే పెన్నిధి
- తోట సాంబశివరావు
పండరి విఠలుడు.
పండరి విఠలుడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
ఇది నిజమా ???.
ఇది నిజమా ???.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మన రామాయణాలు .
మన రామాయణాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
జైనతత్వ శాస్త్ర ం
జైనతత్వ శాస్త్ర ం
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.