కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

ఐతే ఓకే !
వాళ్ళు అధికారంలోకొస్తే...
అడ్డంగా దోచేస్తారు!

వీళ్ళకి పవరిస్తే ...
నిలువునా పీల్చేస్తారు!

అడ్డమా ! నిలువా??
ఈ రెండూ తప్ప లేదింకో ఆప్షన్!
అందరికీ తెల్సు... ఇంకెందుకు పరేషాన్!!

ఖరీదు కట్టే షరాబులు!
ఆరేళ్ళా ... అరవై ఏళ్ళా ?
ఆడతైతే చాలు!

నేరమేంటి? శిక్షలేంటి ?
పరిహారం రెండు వేలు!

డెమోక్రాటిక్ వీరంగం!
అంతరంగంలో
పార్టీలు వేరైనా
కాంట్రాక్టు రిలేషనలు!

బహిరంగంగా
ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే లా
డ్రమెటిక్ రియాక్షన్లు!!

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మనజానపద కళలు
మనజానపద కళలు
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మన శిల్ప శోభ .
మన శిల్ప శోభ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
హనుమంతుడు.
హనుమంతుడు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యజ్ఞం .
యజ్ఞం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
శారదా పీఠం .
శారదా పీఠం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.