కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

ఐతే ఓకే !
వాళ్ళు అధికారంలోకొస్తే...
అడ్డంగా దోచేస్తారు!

వీళ్ళకి పవరిస్తే ...
నిలువునా పీల్చేస్తారు!

అడ్డమా ! నిలువా??
ఈ రెండూ తప్ప లేదింకో ఆప్షన్!
అందరికీ తెల్సు... ఇంకెందుకు పరేషాన్!!

ఖరీదు కట్టే షరాబులు!
ఆరేళ్ళా ... అరవై ఏళ్ళా ?
ఆడతైతే చాలు!

నేరమేంటి? శిక్షలేంటి ?
పరిహారం రెండు వేలు!

డెమోక్రాటిక్ వీరంగం!
అంతరంగంలో
పార్టీలు వేరైనా
కాంట్రాక్టు రిలేషనలు!

బహిరంగంగా
ప్రజల్ని మభ్యపెట్టే లా
డ్రమెటిక్ రియాక్షన్లు!!

మరిన్ని వ్యాసాలు

కేదారనాధ్ .
కేదారనాధ్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
బదరీనాధ్ .
బదరీనాధ్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గంగోత్రి.చార్ థామ్ యాత్ర
గంగోత్రి.చార్ థామ్ యాత్ర
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యమునోత్రి.చార్ థామ్ యాత్రలొ తొలి ఆలయం.
యమునోత్రి
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.