హాస్యానందం మాస పత్రిక మే 2020 - .

మరిన్ని వ్యాసాలు

role model
ఆదర్శం (చిన్నపిల్లల కథ)
- యనమండ్ర సత్య సాధన
''నీతిమాలినవాళ్ల నీతికథలు''  రెండో భాగం
నీతిమాలినవాళ్ల నీతికథలు
- జాలాది రత్న సుధీర్
వేయిపడగలు
- Manasa Nirakh
our dear brother cartoonist
మా తమ్ముడు కార్టూనిస్టు
- డా. ఎస్. జయదేవ్ బాబు
problems of labours
వలస కూలీల వెతలు
- అంగర రంగాచార్యులు