కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

ఉగ్రవాతం
ఉరుముతున్న ఉగ్రవాదం...
వణుకుతున్న జనానీకం!

కట్టుకున్న శాంతిలోకం...
కనుమరుగైతే తీరనిశోకం!!


అనర్హతార్హులు
అర్హతలేని వారిని ఎక్కిస్తే అందలం...
అష్టకష్టాల పాలవుతాం అందరం!

అరచేతిలో చూపిస్తారు అంబరం...
ఆలోచించి ప్రయోగించు అంకుశం!!

పద'వినాయకులు'
అమ్మో మన నాయకులు...
అసలైన హిట్లర్ వారసులు!

పదవులు విడువని పాలకులు...
ప్రజలంటే పట్టింపే లేదసలు!!

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళల ఆవిర్భావం .
కళల ఆవిర్భావం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
లంబాడి సంస్కృతి .
లంబాడి సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గిరిజన నృత్యాలు .
గిరిజన నృత్యాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యోగాలు .
యోగాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.