టెన్షన్లు.... - భమిడిపాటి ఫణిబాబు

tensions

మీరు చూసే ఉంటారు, ప్రపంచం లో నూటికి 90 మందికి ఏదో రకమైన ఒత్తిడి ( మన భాష లో 'టెన్షన్' అందాము.) తో బాధ పడుతూంటారు. అది ఆర్ధిక సంబంధమైనది కావచ్చు, ఆఫీసులో ఏదో రకమైనది అవొచ్చు. ఈ లోకంలోకి వచ్చిన ప్రతీ ప్ర్రాణికీ ( అప్పుడే పుట్టిన పసి పాప తో సహా) ఈ ఒత్తిడి ఉంటూనే ఉంటుంది. కొంతమంది చెప్పుకుంటారు, కొంతమంది తమలో తమే బాధ పడుతూంటారు. ఇంకో రకం, వాళ్ళ టెన్షన్ ని ఎదురుగుండావాడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసి, వాళ్ళు చిదానందంగా ఉంటారు. వాళ్ళ పని అందరిలోకీ హాయి. పడే తిప్పలేవో రెండో వాడే పడతాడు పసి పాపల టెన్షన్ ఈ కోవలోకే వస్తుంది. ఆ పాపకి వచ్చిన టెన్షన్ తెలిసికోవడానికి మనకి తాతలు దిగి వస్తారు.

టెన్షన్ అనేది అనేక రకాలు-- ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకుంటే, ట్రైన్ లో సీట్లు దొరుకుతాయా లేదా తో మొదలెట్టి, మనం వెళ్ళవలసిన ఊరు చేరేదాకా ప్రతీ విషయం లోనూ ఊరికే హైరాణ పడితే, అదో ఆనందం కొందరికి !ఎవరైనా మన ఇంటికి చిన్న పిల్లలతో వచ్చారనుకోండి, ఆ వచ్చిన పిల్లలు వెళ్ళేదాకా మనకి టెన్షనే. ఏ సరుకు పాడిచేస్తాడో, అని ఆ పిల్లల వెనక్కాలే తిరుగుతూ, ఉన్న సమయం కాస్తా దాంట్లోనే గడిపేస్తాం.

ఈ టెన్షన్ ల వల్ల అవతలివాళ్ళ క్రియేటివిటీ, థింకింగ్ ప్రాసెస్సూ ఎంతగా పాడైపోతుందో వీళ్ళకి అర్ధం అవదు. అవసరం ఉన్నచోట ఒత్తిడి ఉంటే ఫర్వాలేదు. అయినదానికీ, కానిదానికీ టెన్షన్ పడేవాళ్ళను చూస్తే, వీళ్ళు జీవితంలో అసలు ఎప్పుడైనా ఆనందంగా ఉండగలరా అనిపిస్తూంటుంది. చదువుకునే రోజుల్లో ఉండే 'టెన్షన్' ఇంకోలా ఉంటుంది. పరీక్ష పేపర్లు ఎలా ఉంటాయో అని మొదలెట్టినది, రిజల్ట్ వచ్చేదాకా వాడి మొహంలో కనిపిస్తూంటుంది, ఇది ఎవరికీ, శ్రధ్ధగా చదివి, పరీక్షలు రాసేవాళ్ళకి. నాలాటి వారు ' చిదానంద స్వరూపులు' పరీక్షలు ఎప్పుడైపోతాయా అనే టెన్షన్ తప్పించి, ఏదో ప్రపంచాన్ని ఉధ్ధరించేద్దామన్న కోరికా ఉండేది కాదు, దేనికీ టెన్షనూ పడలేదు.
పరీక్షలు వ్రాసిన తరువాత, అదేదో ప్రశ్నకి నెంబర్ సరీగ్గా వేయలెదేమో, దానికి మార్కులు కట్ చేస్తారేమో అని ఊరికే ఖంగారు పడిపోయి, ఇవతలి వాళ్ళ ప్రాణాలు తీస్తూంటారు.

చెప్పానుగా, ప్రతీ విషయం మీదా ఏదో ఒక సందేహం రాకుండా ఉండలేరు. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యవహారాలు సెటిల్ చేయడానికి, మగవారే వెళ్ళారనుకోండి, ఇంక ఇంట్లో వాళ్ళకి వీళ్ళు తిరిగి వచ్చేదాకా టెన్షనే. సాధారణంగా మొగవాళ్ళు, అన్ని విషయాలూ లైట్ గా తీసికొని, కొంత అటూ ఇటూ గా వ్యవహారం ఫైనలైజ్ చేద్దామనుకుంటారు. ఇంటికి వచ్చిన తరువాత క్రాస్ ఎక్జామినేషన్ ప్రారంభం అవుతుంది. వాళ్ళేం అడిగారూ, మీరేం చెప్పారూ, వగైరా వగైరా. . . ఈ వెర్రి మనిషి తనేం చేశాడో, పూసగుచ్చినట్లుగా అన్నీ చెప్పుకొస్తాడు, అంతే --' పోనీ అలా అనకుండా ఉండవలిసింది, వాళ్ళేం అనుకుంటారో, అయినా మీరెంతో లైట్ గా మాట్లాడేననుకుంటారు, అవతలివాళ్ళు అపార్ధం చేసికుంటారనైనా ఆలోచించరేమండీ' అని ఓ చిన్న క్లాసుతో, ప్రారంభించి, పాయింట్ బై పాయింట్, మనం చేసివచ్చింది ఎంత తప్పో చెప్తారు.

ఇదివరకటి రోజుల్లో అంటే ఇంకా ఈ ప్రెమ వివాహాలూ అవీ ప్రాచుర్యం పొందని రోజుల్లో, గుర్తుందిగా, అందరికీ, పెళ్ళిచూపుల కార్యక్రమం నుండి, కూతురు కాపరం పెట్టేదాకా అన్నీ టెన్షన్ లే. ఇంక అక్కడినుండి, పెళ్ళికొడుకు వాళ్ళకి టెన్షన్ ప్రారంభం అవుతుంది కొత్త కోడలు ఎలా ఉంటుందో, చెప్పిన మాట వింటుందో లేదో, వేరింటి కాపరం పెడదామంటుందో, ఆడపడుచుని ఇంటికి రానిస్తుందో లెదో లాటివి పెళ్ళిచూపుల టైములో అయితే, పెళ్ళికూతురి తండ్రికి టెన్షన్ ఉంటుందని తెలుసు, కానీ కొన్ని కొన్ని కేసుల్లో, పెళ్ళికొడుకు కి కూడా టెన్షన్ఉంటుందండోయ్,  ఇంకో రకం వాళ్ళు- ' మా రోజుల్లో ఎలా ఉండేదండి, తండ్రి ఎదురుగుండా నుంచునే ధైర్యం ఉండేదా? ఇప్పుడు చూడండి, అస్సలు క్రమశిక్షణే లెదు, వాళ్ళకి తెలియదు, చెప్తే కోపాలు, వీళ్ళూ, వీళ్ళ ఖర్చులూ, అయిపూ అదుపూ లేదు, ఎలా బాగుపడతారో తెలియదు' అని పిల్లలు ఎదురుగుండా లేనప్పుడు, తమ ఇంటికి వచ్చిన స్నేహితులతో చెప్పుకుని, వాళ్ళని 'స్ట్రెస్ బస్టర్' లాగ వాడుకుంటారు;

ఇంకొంతమందుంటారు ఊరికే పనీ పాటా లేకుండా, ఊళ్ళోవాళ్ళదగ్గర పోజు పెట్టడానికి, ఈ టెన్షన్ అనేదానిని ఓ 'హాబీ'లా ఉపయోగిస్తూంటారు. తనేదో సొసైటీ కి ఏదో ఉపకారం చేస్తున్నట్లున్నూ, దానికోసం తను ఎన్ని తిప్పలు పడుతున్నాడో అందరికీ తెలియాలీ అన్నట్లు బిహేవ్ చేస్తూంటారు ఇలాటివి తనంతట తనే తెచ్చికొన్నవి, ఇంట్లో వాళ్ళ ఆవిడని అడిగితే అసలు నిజం తెలుస్తుంది-- ' ఈయనకేమీ పని లెదండీ, ఊళ్ళోవాళ్ళ గొడవలన్నిటిలోనూ వేలెడతారు, అందుకే లేనిపోని గొడవలు. హాయిగా తిని రామా కృష్ణా అంటూ కూర్చోక రిటైర్ అయిన తరువాత ఎందుకూ ఈ తలనొప్పులూ' అని అస్సలు సంగతి చెప్పేస్తారు.

అందువలన చెప్పేదేమిటంటే 'టెన్షన్లు'ఒద్దనడం లేదు, ప్రతీ దానికీ, అనవసరంగా లేనిపోనివి ఊహించేసుకొని, జీవితాన్ని నరకం చేసేసుకోకండి సాధారణంగా, పెళ్ళయిన తరువాత, సంసారం లో టెన్షన్లు లేకుండా ఉండవు. అవి లేకపోతే 'మజా' లేదు. కాని అవి మితిమీర కూడదు. దానివలన ఊరికే బ్లడ్ ప్రెషర్ పెంచుకోవడం తప్ప, జరిగేది ఎలాగూ జరక్క మానదు, అలాగని భార్యా భర్తలిద్దరూ 'బిందాస్' గా ఉండమనడంలేదు. ఇద్దరిలో ఒక్కళ్ళైనా టెన్షన్ ఫ్రీ గా ఉండాలి. జాగ్రత్త వేరూ, అతి జాగ్రత్త వేరూ. టెన్షన్ అనేది ఈ రెండో దానివలన వస్తుంది. భార్యా భర్తలిద్దరూ అతి జాగ్రత్త కోవకి చెందిన వాళ్ళైతే, ఇంక పిల్లలకి నరకమే. ఎవరితోనూ చెప్పుకోలేరు. వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకీ ఉంటాయి.
 కొంతమందికి టెన్షన్ లేకపోతే టెన్షన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఏ ఊరికైనా ప్రయాణం చేస్తున్నామనుకోండి, సడెన్ గా కొంత దూరం వెళ్ళాక, ' అయ్యో గ్యాస్ కట్టేమో లేదో' అనో, ఇంటికి తాళం వెసేమో లేదో అని టెన్షన్. తనవరకూ అయితే ఫరవా లేదు, ఇంటి పెద్ద ఏ టెన్షనూ లేకుండాసుఖపడిపోతాడేమో అని, ఆయనని కూడా టెన్షన్ లో పెట్టేయడం.

అయినా అసలు ఏమీ టెన్షన్ లేకుండగా జీవితం ఏమిటిలెండి? ఏదో ఒకరకమైన టెన్షననేది ఉంటేనే కదా, ఆ దేవుడిని గుర్తుంచుకునేదీ?

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళల ఆవిర్భావం .
కళల ఆవిర్భావం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
లంబాడి సంస్కృతి .
లంబాడి సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గిరిజన నృత్యాలు .
గిరిజన నృత్యాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యోగాలు .
యోగాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.