సమీక్షలు

GLUED short flim review
గ్లూడ్ లఘు చిత్ర సమీక్ష
- -సాయి సోమయాజులు
Allu Arjun I am that change Short Film - Independence Day
‘ఐ యామ్ దట్ చేంజ్’
- -సాయి సోమయాజులు
dilouge in the dark Short film review
షార్ట్ ఫిల్మ్ రివ్యూ
- -సాయి సోమయాజులు
book review
పుస్తక సమీక్ష
- -సిరాశ్రీ
Arjuna Phalguna || Telugu Independent Film 2017 || Written and Directed by Girish Veluru
లఘు చిత్రసమీక్ష
- రూపినేని ప్రతాప్