సమీక్షలు

అన్వేషణ -  నవలా సమీక్ష
అన్వేషణ - నవలా సమీక్ష
- శ్రీనివాసరావు. వి
దైవంతో నా అనుభవాలు
దైవంతో నా అనుభవాలు
- పద్మినీ ప్రియదర్శిని
Vishada Book Review
విశ్లేషణాత్మకమైన వ్యాస సంపుటి “విశద
- కొండ్రెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
nannako bahumathi book review
నాన్నకో బహుమతి
- మంకు శ్రీను
Naanna Pachi Abaddala Koru Book Review
నాన్న పచ్చి అబద్ధాలకోరు
- నరెద్దుల రాజారెడ్డి
Gaganamantha Thalalo Book Review
గగనమంత తలలో
- అఖిలాశ
nanna pachi abaddala koru book review
నాన్న పచ్చి అబద్దాల కోరు
- మహేశ్వరి గంటాల
adventure in silk route
సిల్క్ రూట్ లో సాహసయాత్ర
- శివ శంకరి చినాకుల