కథలు

ditective anumaanlu comedy story
డిటెక్టివ్ అనుమాన్లు (కామెడీ కథ )
- శ్రీమతి పి.వి. శేషారత్నం
Manasa Kavvinchake Nannila
మనసా కవ్వించకే నన్నిలా
- లాస్య రామకృష్ణ
beggingnomia
బెగ్గింగ్నోమియా(కామెడి కథ)
- ఓదెల వెంకటేశ్వర్లు
Mutyala Haaram
ముత్యాల హారం
- మోపూరు రామశేషు
test drive
టెస్ట్ డ్రైవ్
- ఆకెళ్ళ శివ ప్రసాద్
Sweet telugu
తెలుగెంత తీపి
- లాస్య రామకృష్ణ
Narayanastram
నారాయణాస్త్రం
- శ్యామగోపాల్ మరింగంటి
Pakkintlo Cheppa
పక్కింట్లో చెప్పా...
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
mugguru ammalu vunnaru
ముగ్గురు అమ్మలు ఉన్నారు
- శ్రీమతి రాజవరం ఉషా వినోద్
a romantic journey
ఎ రొమాంటిక్ జర్నీ
- లాస్య రామకృష్ణ
evaru vaalu?
ఎవరు వాళ్ళు...?
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీమాధవులు
Trikarana Sudhi
త్రికరణ శుద్ధి
- జంపని జయలక్ష్మి
akupacha swapnam
ఆకుపచ్చని స్వప్నం
- పి.వి.డి.ఎస్.ప్రకాష్
madhyanna bhojanam
మధ్యాన్న భోజనం
- పొత్తూరు రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ
dog story
కుక్క
- ఓదెల వెంకటేశ్వర్లు