కథలు

manam
మనం
- ప్రభా గాయత్రి
teerani runam
తీరని ఋణం
- చెన్నూరి సుదర్శన్
donga gari pelli
దొంగ గారి పెళ్ళి
- సి. చంద్రయ్య
nirnayam
నిర్ణయం
- సాయి సోమయాజులు
maro janma
మరో జన్మ
- నాగేంద్ర
manasu terachi choodu
మనసు తెరచి చూడు
- కె.కె. భాగ్యశ్రీ
planning
ప్లానింగ్
- కల్పన
subbaiah sunniundalu
సుబ్బయ్య సున్ని ఉండలు
- శాఖమూరి శ్రీనివాస్
jelocy
అసూయ
- పి.వి. సుబ్బారాయుడు
aasha mooredu-mosam baaredu
ఆశ మూరెడు-మోసం బారెడు
- చెన్నూరి సుదర్శన్
which bird great
ఏపక్షి గొప్పది
- పి.వి. సాయిసోమయాజులు
telivainavadu
తెలివైనవాడు
- నారంశెట్టి ఉమామహేశ్వరరావు.
are idem lokam
లోకంతీరింతే
- డా.పి.కె. జయలక్ష్మి
problem
సమస్య
- లక్ష్మీ సుజాత
mahita
మహిత
- సామాన్య