కథలు

fifty fifty story
ఫిఫ్టీ..ఫిఫ్టీ
- పి.వి.డి.యస్. ప్రకాష్
Punarapi
పునరపి
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
The Last House
ఊరి చివరి ఇల్లు
- కొండగుంట వెంకటేశ్
Rutu Samharam
ఋతు సంహారం
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
Daughter-in-Law of Viswanatham
విశ్వనాథం గారి కోడలు
- బి.వి.ఎస్. ప్రసాద్
Eda Maatu Gaanam
ఎద మాటు గానం
- లాస్య రామకృష్ణ
vasavi colony busstop
వాసవీ కాలనీ బస్టాప్
- పివిడియస్ ప్రకాష్
valalo thimingalam
వలలో తిమింగలం
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Andamaa Nee Peremiti Andamaa?
అందమా నీ పేరేమిటి అందమా
- లాస్య రామకృష్ణ
Repati Aakali
రేపటి ఆకలి
- సుకృతి సుశీల
varadochindi
వరదొచ్చింది
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
asalu rahasyam
అసలు రహస్యం
- మోపూరు రాంశేషు
ditective anumaanlu comedy story
డిటెక్టివ్ అనుమాన్లు (కామెడీ కథ )
- శ్రీమతి పి.వి. శేషారత్నం
Manasa Kavvinchake Nannila
మనసా కవ్వించకే నన్నిలా
- లాస్య రామకృష్ణ
beggingnomia
బెగ్గింగ్నోమియా(కామెడి కథ)
- ఓదెల వెంకటేశ్వర్లు
Mutyala Haaram
ముత్యాల హారం
- మోపూరు రామశేషు