కథలు

Sweet telugu
తెలుగెంత తీపి
- లాస్య రామకృష్ణ
Narayanastram
నారాయణాస్త్రం
- శ్యామగోపాల్ మరింగంటి
Pakkintlo Cheppa
పక్కింట్లో చెప్పా...
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
mugguru ammalu vunnaru
ముగ్గురు అమ్మలు ఉన్నారు
- శ్రీమతి రాజవరం ఉషా వినోద్
a romantic journey
ఎ రొమాంటిక్ జర్నీ
- లాస్య రామకృష్ణ
evaru vaalu?
ఎవరు వాళ్ళు...?
- నల్లాన్ చక్రవర్తుల గోపీమాధవులు
Trikarana Sudhi
త్రికరణ శుద్ధి
- జంపని జయలక్ష్మి
akupacha swapnam
ఆకుపచ్చని స్వప్నం
- పి.వి.డి.ఎస్.ప్రకాష్
madhyanna bhojanam
మధ్యాన్న భోజనం
- పొత్తూరు రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ
dog story
కుక్క
- ఓదెల వెంకటేశ్వర్లు
ichutalo vunna hayi
ఇచ్చుటలో వున్న హాయి
- డా. పేరం ఇందిరా దేవి
son stroke by mopuru Ramasheshu
సన్ స్ట్రోకు
- మోపూరు రామశేషు
debbakudebba
దెబ్బకుదెబ్బ
- పి.వి.డి.ఎస్.ప్రకాష్
yureka
యురేకా !
- వడ్డి ఓంప్రకాశ్ నారాయణ