కథలు

vasantha manasam telugu story
వసంత మానసం
- కె. విశాల
Shara Mamoole Story by PVDS Prakash
షరా మామూలే...!
- పి.వి.డి.ఎస్. ప్రకాష్
aritaaku
అరిటాకు
- అమ్జద్
Baboi Bassu story
బాబోయ్ బస్సు
- ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
Maa Avida
మా ఆవిడ
- లాస్య రామకృష్ణ
Kotta Cinema Story by Vemparala Srinivasa Murthy
కొత్త సినిమా..
- వెంపరాల వెంకట లక్ష్మీ శ్రీనివాస మూర్తి
Prakatanala Vaikuntham story by Pratapa Subbarayudu
ప్రకటనల వైకుంటం!
- ప్రతాప సుబ్బారాయుడు
Kreeneeda Story By Aakella Sivaprasad
క్రీనీడ
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
Preyasi Raave story by Lasya Ramakrishna
ప్రేయసి రావే
- లాస్య రామకృష్ణ
Salaha story by Aakella Sivaprasad
సలహా
- ఆకెళ్ళ శివప్రసాద్
ayyayyo story by amzad
అయ్యయ్యో...!
- అమ్జద్
Aame Kadha
ఆమె కధ
- రవి కిరణ్ మువ్వల
Kudi Edamaitey story by Lasya Ramakrishna
కుడి ఎడమైతే
- లాస్య రామకృష్ణ
evaru vikalangulu
ఎవరు వికలాంగులు?
- ఇ. ఉదయ కుమార్
levandoy
లేవండోయ్
- బి.వి.ఎస్. ప్రసాద్
fifty fifty story
ఫిఫ్టీ..ఫిఫ్టీ
- పి.వి.డి.యస్. ప్రకాష్