వ్యాసాలు

somanath
సోమనాథ్
- లక్ష్మీ పద్మజ దుగ్గరాజు
naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి ..
- డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్
weekly-horoscope-november-15th-to-november-21st
వారఫలాలు,
- - శ్రీకాంత్
Do you need teeth (teeth)?
దంతాలు (పళ్ళు) అవసరమా ?
- - డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్ , హనంకొండ
chamatkaram
చమత్కారం
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
karteeka vanabhojanalu
కార్తీక వనభోజనాలు - ప్రాశస్త్యం
- లక్ష్మీ పద్మజ దుగ్గరాజు
vijaya rahasyam
విజయరహస్యం'
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
from my memories
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి
- - డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్ , హనంకొండ
mukkera story
ముక్కెర
- శానాపతి(ఏడిద) ప్రసన్నలక్ష్మి
praja padyam
“ప్రజ – పద్యం”
- ఎన్.వి . అనంత కృష్ణ