వ్యాసాలు

ఆపద్భాంధవుడు
ఆపద్భాంధవుడు
- కందర్ప మూర్తి
చిలకవర్తి లక్ష్మి నరసింహం.
చిలకవర్తి లక్ష్మి నరసింహం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య.
దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మన సినిమాల్లో వాడుక భాష.
మన సినిమాల్లో వాడుక భాష.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పద్మశ్రీ కల్లూరి సుబ్బారావు.
పద్మశ్రీ కల్లూరి సుబ్బారావు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కరోనాను తరిమికొడదాం...
కరోనాను తరిమికొడదాం...
- డా. చిటికెన కిరణ్ కుమార్
మిశ్రమ దంతాలు(Mixed dentition)
మిశ్రమ దంతాలు(Mixed dentition)
- డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్
కొమర్రాజు లక్ష్మణ రావు.
కొమర్రాజు లక్ష్మణ రావు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
అమృతానికి మారుపేరు అమ్మ.
అమృతానికి మారుపేరు అమ్మ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
అశ్రద్ద కు..ఆనవాళ్ళు..!!(దంతవైద్య విజ్ఞాన వ్యాసం)
అశ్రద్ద కు..ఆనవాళ్ళు..!!
- డాక్టర్. కె.ఎల్. వి.ప్రసాద్
టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు .
టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.