వ్యాసాలు

mathruvedana
మాతృవేదన(కవిత)
- జంపని జయలక్ష్మి
mee paluku
మీ పలుకు
- పాఠకులు
Lepakshi
లేపాక్షి (పర్యాటకం)
- లాస్య రామకృష్ణ
cellu chillu
సెల్లు చిల్లు(కవిత)
- శ్రీనివాస్ ఈడురి
telugodi ghosha
తెలుగోడి ఘోష (కవిత)
- మోపూరు పెంచల నరసింహం
naraaranyam lo mrugalu
నరారణ్యంలో మృగాలు(కవిత)
- పొత్తూరు రాజేంద్రప్రసాద్ వర్మ
telugu samskruthi
తెలుగు సంస్కృతి(కవిత)
- మోపూరు పెంచల నరసింహం