వ్యాసాలు

baboi bassu
బాబోయ్... బస్సు(కవిత)
- డా. జడా సుబ్బారావు
navvula jallu by chekka chenna keshava rao
నవ్వుల జల్లు
- చెక్కా చెన్నకేశవరావు
viramana sangeetham
విరమణ సంగీతం (కవిత)
- దాట్ల దేవదానం రాజు
vamana kavithalu - bathula v v apparao
వామన కవితలు
- బత్తుల వీ వీ అప్పారావు
kula charitra - naveena sharma
కుల చరిత్ర
- నవీన శర్మ