వ్యాసాలు

Navvula Jallu by Jayadev Babu
నవ్వుల జల్లు
- జయదేవ్
abbe paravaaledandi
అబ్బే... ఫరవాలేదండీ...
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
Kaakoolu by Sairam Akundi
కాకూలు
- సాయిరాం ఆకుండి
Vishwakarma jayanthi
విశ్వకర్మ జయంతి
- జే.వి.కుమార్ చేపూరి
weekly horoscope (Sept 13 - Sept 19)
వార ఫలం
- శ్రీకాంత్
Acidity
ఎసిడిటి
- డా ॥ విజయలక్ష్మి
kalasi vunte kaladu sukam
కలసి వుంటే కలదు సుఖం
- మోపూరు రామ్ శేషు
Why we do Pradakshina
ప్రదక్షణ
- గుమ్మా రామలింగ స్వామి
Bharata Ratna - Sri Mokshagundam Visvesvarayya
సుశాస్త్రీయం
- టీవీయస్.శాస్త్రి
humorous
హాస్యం
- బన్ను
concentration
శ్రద్ధ
- బన్ను
Swamy Vivekananda
శ్రీ స్వామి వివేకానంద
- సుధారాణి మన్నె
Navvula Jallu by Jayadev Babu
నవ్వుల జల్లు
- జయదేవ్
poruginti pullakoora
పొరుగింటి పుల్లకూర
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
Twin poets Tirupati Venkata Kavulu
సుశాస్త్రీయం
- టీవీయస్. శాస్త్రి
Kaakoolu by Sairam Akundi
కాకూలు
- సాయిరాం ఆకుండి