వ్యాసాలు

Manual values
మానవీయ విలువలను నేర్చుకుందాం
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
Mixed teeth means
మిశ్రమ దంతాలు అంటే …. !!
- డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్
naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి ..
- డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్
ratribadi
రాత్రి బడి
- ఆర్ . సి. కృష్ణస్వామి రాజు
Telugu Tezam
తెలుగు తేజం వెల్లివిరిసిన వెన్నెల సభ .
- ఆదూరి.హైమావతీశ్రీనివాసరావు
why
పాల పళ్ళు ఎందుకు ?
- -డా. కె. ఎల్. వి. ప్రసాద్.
weekly horoscope november 29th to december 5th
వారఫలాలు
- డా. టి. శ్రీకాంత్
naa jnaapakaallomchi
నా జ్ఞాపకాల్లోంచి
- .. - డా.కె.ఎల్ .వి.ప్రసాద్
dakshina kailasam
దక్షిణ కైలాసం
- లక్ష్మీ పద్మజ దుగ్గరాజు
chamatkaram
చమత్కారం
- భమిడిపాటి ఫణిబాబు
naneelu
నానీలు
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు
count
‘’లెక్కిం’’చుకుందామా మరి!
- కొత్తపల్లి ఉదయబాబు