కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

ఉగ్రవాదం అన్-లిమిటెడ్ కంపనీ 

ఉపద్రవంగా పరిణమించిన మతోన్మాదం... 
ఉపాధిగా మారిందిప్పుడు ఉగ్రవాదం!

మానవత్వాన్ని మట్టుపెడుతున్న పైశాచికత్వం...  
అమాయక జనులపై రాక్షస కరాళనృత్యం  

ఫేసు బుక్కయిపోవడం

మూడు కామెంట్లూ, ఆరు లైకులూ...
ముచ్చట గొలిపే ఫేసుబుక్కు పోస్టులు!

జర జాగర్త... కొన్ని పోస్టులతో చిక్కులు...
యధాలాపంగా లైకు పెడితే తలనొప్పులు!!


డెమొక్రేజీ

నోట్లున్నోడికే ఎలక్షన్లో సీటు...
పాటు పడేవోడికి దొరకదు చోటు!

ఎ పార్టీ యవ్వారం చూసినా దొందూ దొందే...
నోటుకి ఓటేసే ప్రజాస్వామ్యం తీరింతే!!  

మరిన్ని వ్యాసాలు

అంజలీ దేవి.
అంజలీ దేవి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దసరా పండుగ !
దసరా పండుగ !
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
మహానటి సావిత్రి .
మహానటి సావిత్రి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
పేకేటి శివరాం.
పేకేటి శివరాం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
అడవి బాపిరాజు.
అడవి బాపిరాజు.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యం.ఆర్.రాధ.
యం.ఆర్.రాధ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
శివాజి గణేషన్ .
శివాజి గణేషన్ .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.