మానవ తప్పిదం - dr v Ananta Lakshmi

Mistake by Humans

కణమై పుట్టి

అణువణువూ పెరిగి

ఆకాశాన్నందుకుని

విశ్వ రహస్యాలు

ఛేదింప పూనుకుని

ప్రకృతి రహస్యాలను

అవపోశన పట్టి

సకల శాస్త్రాలను పుక్కిట పట్టి

సమస్త ఆయుధాలనూ చేతబట్టి

మేధస్సనే పంచకళ్యాణి నధిరోహించి

స్వైరవిహారానికి

కాలూనితివా మానవా?

ముందుకురుకుతున్న

నీచూపులకి

నీ వెనుక పరచుకుంటున్న

నీలి నీడలు కాన రాలేదా?

నేడు మానవ జాతి అనుభవిస్తున్న

సకల బాధల పరంపరకూ

మానవ తప్పిదమే కారణమని

గ్రహించితివా?

ఇకనైనా కళ్ళు తెరవాలి

చరిత్రపుటలు తిరగ రాయాలి

లేకుంటే చరిత్రలో కలిసిపోగలవ్

బహు పరాక్ బహు పరాక్

     ----అనంతాభిరుచి