కథలు

Podupu chesina melu
పొదుపు చేసినమేలు
- - బోగా పురుషోత్తం,
Katha kaadu
కథ కాదు !
- రాము కోలా.దెందుకూరు
Taram maarindi
తరంమారింది
- శింగరాజు శ్రీనివాసరావు

కార్టూన్లు

వ్యాసాలు

అంజలీ దేవి.
అంజలీ దేవి.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
దసరా పండుగ !
దసరా పండుగ !
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.

నవలలు

Mitra Labham
- గన్నవరపు నరసింహమూర్తి
Nindu Jeevitham
- తిమ్మరాజు రామ మోహన్
nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్