కథలు

Punishment for pride
గర్వా నికి శిక్ష
- నంద త్రి నా ధ రావు
lazy somayya children story
సోమరి సోమయ్య (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల
Varala laksmi
వరాల లక్ష్మి
- సత్య పెట్లూరి
Calm children story
ప్రశాంతత (బాలల కథ)
- పద్మావతి దివాకర్ల

వ్యాసాలు

నవలలు

nee perutalachina chalu
- కె. కె. భాగ్యశ్రీ
prema enta madhuram
- చిత్ర వెంకటేష్
katyayani
- -ప్రతాప వెంకట సుబ్బారాయుడు
premiste emavutundi
- అత్తలూరి విజయలక్ష్మి