కాకూలు - సాయిరాం ఆకుండి

వీడు మ'నిషా'?

పీకలదాకా తాగుడు...
పతనం అంచున జీవుడు!

ఇల్లాలి బాధను తీర్చేదెవడు ?
ఇన్ని కష్టాలు దేనికయ్యా దేవుడూ??


సేవే (ఆర్జనకు) మార్గం

లాభార్జన ధ్యేయంగా కాంట్రాక్టులు...
నాణ్యతకు దూరంగా ప్రాజెక్టులు!

అభివృద్ధి లక్ష్యమంటూ కనికట్టులు...
అవినీతి వరదలకు లేవా అడ్డుకట్టలు !!


నెట్ వర్'కింగ్'

సోషల్ నెట్ వర్కింగ్ తో ప్రభంజనం...
సంఘటిత  శక్తిగా యువజనం!

భవిష్యత్ భారతానికి ఇంధనం...
సమగ్రతను బలపరిస్తే ప్రయోజనం!! 

మరిన్ని వ్యాసాలు

కళల ఆవిర్భావం .
కళల ఆవిర్భావం .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
లంబాడి సంస్కృతి .
లంబాడి సంస్కృతి .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
గిరిజన నృత్యాలు .
గిరిజన నృత్యాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
కళారూపం ఒగ్గు కథ.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
యోగాలు .
యోగాలు .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
కళారూపం తోలుబొమ్మలాట .
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
కురుక్షేత్ర సంగ్రామం.
- డా.బెల్లంకొండ నాగేశ్వరరావు.